60 minút

Prvotrimestrálny screening a druhý trimester v poradni gynekológa

Pondelok 05.09 @ 20:00 - 21:00
Video gynekológ - pôrodník
Popis kurzu

Tento online kurz je sprievodcom tehotenskou poradňou v ambulancii gynekológa. Je spracovaný tak, aby v jednoduchosti, napriek tomu bez straty odbornej úrovne, načrtol budúcim mamičkám, aké vyšetrenia ich čakajú v priebehu celého tehotenstva.

Cieľom kurzu je priblížiť ženám a ich najbližším priebeh celej tehotenskej poradne, vysvetliť jednotlivé vyšetrenia, ktoré sú v súčasnej dobe odporúčané Českou gynekologickou spoločnosťou, a ich benefity, príp. riziká, pre tehotnú. Počas prednášok by mali byť zodpovedané otázky, ktoré boli z rôznych príčin opomenuté v ambulancii gynekológa.

Trieda: Prvotrimestrálny skríning a druhý trimester v poradni gynekológa

 • Čo je provotrimestrálny skríning?
 • Čo tento skríning obnáša a prečo je dobré ho mať?
 • Aké najčastejšie genetické vady môže odhaliť?
 • Čo znamená riziko preeklampsie a spomalenie rastu plodu?
 • Čo zahŕňa starostlivosť v II. trimestri?
 • Čo sa sleduje v druhotrimestrálnom ultrazvukovom skríningu?
 • Aké sú najčastejšie sa vyskytujúce vývojové chyby plodu?
 • Prečo je vhodné všetky tieto vyšetrenia absolvovať?
 • Je rozdiel medzi vyšetrením uhradeným poisťovňou a vyšetrením samoplatcov vykonaným certifikovaným lekárom?

Trieda: Tretí trimester a ultrazvukový skríning v III. trimestri

 • Čo je typické pre III. trimester?
 • Aké vyšetrenia sa vykonávajú v 1. polovici III. trimestra?
 • Ako prebieha diagnostika tehotenskej cukrovky - vyšetrenie oGTT?
 • Prečo je toto vyšetrenie dôležité?
 • Ako sa vyšetrujú protilátky u Rh negatívnych tehotných?
 • Aké sú odporúčané opatrenia?
 • Aký je význam odberu krvného obrazu v 30. týždni tehotenstva?
 • Ako prebieha ultrazvukový skríning medzi 30.-32. týždňom tehotenstva?
 • Čo tento screening môže ukázať?

Trieda: Tretí trimester - blížime sa do finále

 • Kedy žena nastupuje na materskú dovolenku?
 • Čo znamená odber GBS?
 • Kedy sú pľúca plodu zrelé?
 • Aké sú riziká pre novorodencov pri predčasnom pôrode?
 • Aký význam má kardiotokogram? Kedy ho vykonať?
 • Ako sa telo pripravuje na pôrod?

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Sprievodca tehotenskou poradňou až do pôrodu (VIDEO)Popis kurzu

Tento online kurz je sprievodcom tehotenskou poradňou v ambulancii gynekológa. Je spracovaný tak, aby v jednoduchosti, napriek tomu bez straty odbornej úrovne, načrtol budúcim mamičkám, aké vyšetrenia ich čakajú v priebehu celého tehotenstva.

Cieľom kurzu je priblížiť ženám a ich najbližším priebeh celej tehotenskej poradne, vysvetliť jednotlivé vyšetrenia, ktoré sú v súčasnej dobe odporúčané Českou gynekologickou spoločnosťou, a ich benefity, príp. riziká, pre tehotnú. Počas prednášok by mali byť zodpovedané otázky, ktoré boli z rôznych príčin opomenuté v ambulancii gynekológa.

Trieda: Prvotrimestrálny skríning a druhý trimester v poradni gynekológa

 • Čo je provotrimestrálny skríning?
 • Čo tento skríning obnáša a prečo je dobré ho mať?
 • Aké najčastejšie genetické vady môže odhaliť?
 • Čo znamená riziko preeklampsie a spomalenie rastu plodu?
 • Čo zahŕňa starostlivosť v II. trimestri?
 • Čo sa sleduje v druhotrimestrálnom ultrazvukovom skríningu?
 • Aké sú najčastejšie sa vyskytujúce vývojové chyby plodu?
 • Prečo je vhodné všetky tieto vyšetrenia absolvovať?
 • Je rozdiel medzi vyšetrením uhradeným poisťovňou a vyšetrením samoplatcov vykonaným certifikovaným lekárom?

Trieda: Tretí trimester a ultrazvukový skríning v III. trimestri

 • Čo je typické pre III. trimester?
 • Aké vyšetrenia sa vykonávajú v 1. polovici III. trimestra?
 • Ako prebieha diagnostika tehotenskej cukrovky - vyšetrenie oGTT?
 • Prečo je toto vyšetrenie dôležité?
 • Ako sa vyšetrujú protilátky u Rh negatívnych tehotných?
 • Aké sú odporúčané opatrenia?
 • Aký je význam odberu krvného obrazu v 30. týždni tehotenstva?
 • Ako prebieha ultrazvukový skríning medzi 30.-32. týždňom tehotenstva?
 • Čo tento screening môže ukázať?

Trieda: Tretí trimester - blížime sa do finále

 • Kedy žena nastupuje na materskú dovolenku?
 • Čo znamená odber GBS?
 • Kedy sú pľúca plodu zrelé?
 • Aké sú riziká pre novorodencov pri predčasnom pôrode?
 • Aký význam má kardiotokogram? Kedy ho vykonať?
 • Ako sa telo pripravuje na pôrod?

Prihlásenie do triedy
Sprievodca tehotenskou poradňou až do pôrodu (VIDEO)MUDr. Marie R.

gynekológ - pôrodník

Jsem gynekolog a porodník s atestací v oboru. Působím v nemocničním i ambulantním sektoru. Jsem držitelkou mezinárodně uznávaných certifikátů v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky. Věřím, že lidský přístup k pacientům je nezbytnou součástí léčby. Každý člověk ...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.