30 minút

Art terapia 

Streda 20.09 @ 17:00 - 17:30
Video Lektorka
Popis kurzu

Arte terapia je liečba výtvarnou činnosťou alebo umením. Pôsobí na psychiku pomocou realizácie a konzumácie rôznych výtvarných techník. Pri arte terapii pomocou umenia človek pracuje s pocitmi, emóciami, túžbami, strachom, myslením a názormi, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú.  Je vhodná na relaxáciu, uvoľnenie, zmiernenie pocitov úzkosti, poznanie vlastných možností, motiváciu, ale priaznivo pôsobí pri znižovaní agresivity a korekcii správania, začleňovaní sa do kolektívu, rozvíjaní kognitívnych aj motorických schopností, tvorivosti a fantázie.

Pri aktívnej (tvorivej) arte terapii detí ide najmä o hru prostredníctvom kresby. Netreba k nej nadanie ani talent. Výsledky často prinesú nespracované alebo, naopak, silné zážitky, vnesú svetlo do nejasných pocitov, o ktorých deti nedokážu dostatočne dobre komunikovať verbálne, no a dospelým čo-to napovedia o ich skrytých potrebách a vnímaní reality.  

V tomto kurze sa dozviete viac o samotnom princípe arte terapie a možnostiach jej realizácie a využitia pri práci s deťmi, no a v druhej triede si vypočujete, čo všetko možno z kresieb vašich detí vyčítať a ako možno na nové informácie ďalej reagovať.

Trieda: Arte terapia 

  • Čo je Arte terapia?
  • V akom veku s ňou možno začať? Pre koho je vhodná?
  • Aké sú jej princípy?
  • Možno robiť art terapiu v zjednodušenej forme aj doma? (čo sa musí rodič naučiť, ako s dieťaťom pracovať, kde nájsť vhodné materiály na vyhodnotenie výsledkov, ako s výsledkami ďalej pracovať, aby sa zlepšila kvalita života alebo pochopenie dieťaťa a pod.)

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Arte terapia
Popis kurzu

Arte terapia je liečba výtvarnou činnosťou alebo umením. Pôsobí na psychiku pomocou realizácie a konzumácie rôznych výtvarných techník. Pri arte terapii pomocou umenia človek pracuje s pocitmi, emóciami, túžbami, strachom, myslením a názormi, ktoré sa niekedy ťažko slovne opisujú.  Je vhodná na relaxáciu, uvoľnenie, zmiernenie pocitov úzkosti, poznanie vlastných možností, motiváciu, ale priaznivo pôsobí pri znižovaní agresivity a korekcii správania, začleňovaní sa do kolektívu, rozvíjaní kognitívnych aj motorických schopností, tvorivosti a fantázie.

Pri aktívnej (tvorivej) arte terapii detí ide najmä o hru prostredníctvom kresby. Netreba k nej nadanie ani talent. Výsledky často prinesú nespracované alebo, naopak, silné zážitky, vnesú svetlo do nejasných pocitov, o ktorých deti nedokážu dostatočne dobre komunikovať verbálne, no a dospelým čo-to napovedia o ich skrytých potrebách a vnímaní reality.  

V tomto kurze sa dozviete viac o samotnom princípe arte terapie a možnostiach jej realizácie a využitia pri práci s deťmi, no a v druhej triede si vypočujete, čo všetko možno z kresieb vašich detí vyčítať a ako možno na nové informácie ďalej reagovať.

Trieda: Arte terapia 

  • Čo je Arte terapia?
  • V akom veku s ňou možno začať? Pre koho je vhodná?
  • Aké sú jej princípy?
  • Možno robiť art terapiu v zjednodušenej forme aj doma? (čo sa musí rodič naučiť, ako s dieťaťom pracovať, kde nájsť vhodné materiály na vyhodnotenie výsledkov, ako s výsledkami ďalej pracovať, aby sa zlepšila kvalita života alebo pochopenie dieťaťa a pod.)

Prihlásenie do triedy
Arte terapia

Magdalena S.

Lektorka


Magdaléna má skúsenosti s prácou s deťmi so špeciálnymi potrebami, ale ako lektorka arte terapie sa zaujíma o analýzu detských kresieb vo všeobecnosti. Je magisterkou výtvarných umení s audio a vizuálnymi prvkami, pochádza z Balkánu, žije na Slovensku od roku 2016, štud...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.