InTYMYta

Spoločnosť pre plánované rodičovstvo je slovenská nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Vzťahovou a sexuálnou výchovou šírime osvetu o rešpekte, zdraví a súhlase už 30 rokov. Sme plnoprávnou členskou organizáciou Medzinárodnej federácie pre plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood Federation – IPPF). Zuzana Bendíková je sexuálna pedagogička a výkonná riaditeľka. Momentálne sa venuje inovácii metodík vzťahovej a sexuálnej výchovy, poskytovaniu vzdelávania pre mládež a dospelých a písaniu komiksu pre tínedžerov a tínedžerky Dospej Matere o vzťahovej a sexuálnej výchove. Simona Mačorová je partnerská a sex koučka, lektorka a koordinátorka projektu zameraného pre rodičov: Ako sa s deťmi rozprávať o vzťahoch a sexualite. V organizácii poskytuje vzdelávania pre dospelých, pripravuje metodiky vzťahovej a sexuálnej výchovy a vedie výberové procesy. Je autorkou intímnej kartovej hry Pomiluj Ma.

Hodnotenia

Zatiaľ tu nie sú žiadne hodnotenia