Online triedy pre (budúce) mamičky

Predpôrodná príprava

Online príprava na pôrod s odborníkmi

Starostlivosť o novorodeniatko

MamaClass v číslach

> 1,000

absolvovaných tried

> 20,000

rodičov v online triedach

> 10,000

pozitívnych hodnotení