Patrícia Šebestová
Skutočnosti, ktoré je potrebné sledovať pri vývine reči

 
aby sme ti poslali vstupný link do triedy
pre zaslanie bezplatnej SMS pripomienky
aby si sa mohla znovu vrátiť
aby si mala prístup na relevantné triedy