60 minút

Prvá pomoc u dieťaťa s horúčkou

Utorok 12.10 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Naživo z operačného strediska 155 sa budeme venovať témam poskytnutia prvej pomoci pre vaše detičky na tieto témy. Nebude to len teoretická prednáška, súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Trieda: Prvá pomoc u dieťaťa s horúčkou

V tejto triede sa budeme venovať témam o termoregulácii dieťatka:

 • čo je termoregulácia 
 • normálne kolísanie teploty počas dňa 
 • mechanizmy termoregulácie – výdaj tepla, - tvorba tepla 
 • rozdiely v detskom veku 
 • rozdelenie telesnej teploty - hypotermia, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka, vysoká horúčka, meranie teploty, rôzne druhy teplomerov 
 • príznaky jednotlivých stupňov horúčky- subjektívne, objektívne 
 • možné príčiny horúčkových stavov 
 • ako zvládnuť teplotný stav, kým bude k dispozícii môj lekár

Febrilné kŕče

 • príčiny, príznaky 
 • prvá pomoc, lieková liečba, fyzikálne metódy chladenia 

Tepelné úrazy úpal, úžeh, (príčiny, príznaky, prvá pomoc) Liečba horúčky 

Odporúčam vám mať pripravenú bábiku s mäkkým hrudníčkom aspoň 30 cm vysokú, prípadne plyšovú hračku (medvedíka) tej istej veľkosti, aby ste si spolu so mnou mohli natrénovať zručnosti kardiopulmonálnej resuscitácie dieťatka do 1 roka veku, ktoré od vás budú v rámci telefonicky asistovanej neodkladnej resuscitácie vyžadovať naši operátori pri volaní na tiesňovú linku 155.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri SIDS a horúčkach dieťatka

Popis kurzu

Naživo z operačného strediska 155 sa budeme venovať témam poskytnutia prvej pomoci pre vaše detičky na tieto témy. Nebude to len teoretická prednáška, súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Trieda: Prvá pomoc u dieťaťa s horúčkou

V tejto triede sa budeme venovať témam o termoregulácii dieťatka:

 • čo je termoregulácia 
 • normálne kolísanie teploty počas dňa 
 • mechanizmy termoregulácie – výdaj tepla, - tvorba tepla 
 • rozdiely v detskom veku 
 • rozdelenie telesnej teploty - hypotermia, normálna teplota, zvýšená teplota, horúčka, vysoká horúčka, meranie teploty, rôzne druhy teplomerov 
 • príznaky jednotlivých stupňov horúčky- subjektívne, objektívne 
 • možné príčiny horúčkových stavov 
 • ako zvládnuť teplotný stav, kým bude k dispozícii môj lekár

Febrilné kŕče

 • príčiny, príznaky 
 • prvá pomoc, lieková liečba, fyzikálne metódy chladenia 

Tepelné úrazy úpal, úžeh, (príčiny, príznaky, prvá pomoc) Liečba horúčky 

Odporúčam vám mať pripravenú bábiku s mäkkým hrudníčkom aspoň 30 cm vysokú, prípadne plyšovú hračku (medvedíka) tej istej veľkosti, aby ste si spolu so mnou mohli natrénovať zručnosti kardiopulmonálnej resuscitácie dieťatka do 1 roka veku, ktoré od vás budú v rámci telefonicky asistovanej neodkladnej resuscitácie vyžadovať naši operátori pri volaní na tiesňovú linku 155.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.