1,517 sa zúčastnilo 60 minút

Kurz: Urgentné stavy u detí do 1 roka veku
Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami svojich detí. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. 

V tejto online triede sa budeme venovať štatisticky najčastejším volaniam na linku tiesňového volania 155 s obsahom zdravotných problémov, ich príčinám, príznakom i prevencii. V patofyziologických súvislostiach si vysvetlíme postupy, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Laryngitída 

 • Čo je laryngitída 
 • Príčiny, príznaky 
 • Prvá pomoc 

Tráviace problémy v prvom roku života (príčiny, príznaky a prvá pomoc) 

 • Bolesti brucha 
 • Zvracanie, grckanie 
 • Aspirácia (vdýchnutie) potravy 
 • Hnačky 
 • Obstipácia (zápcha) 

Dusenie sa cudzím telesom 

 • Príčiny, príznaky 
 • Prvá pomoc 

Predpokladané najčastejšie intoxikácie (otravy) 

 • Čo sa môže stať 
 • Čo robiť 
 • Národné toxikologické centrum 

K online triede si prosím pripravte bábiku aspoň 30 cm vysokú (prípadne plyšovú hračku, najlepšie medvedíka tej istej veľkosti), aby ste si s inštruktorkou mohli natrénovať zručnosti život zachraňujúcich úkonov.

Prednášajúci: Ing. Jana Hotová z operačného strediska 155

Live Chat: Mgr. Margita Vernarcová z operačného strediska 155

Počas tejto online triedy bude možnosť pýtať sa otázky formou chatu.

Online zdarma
Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie
Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia sa vždy vopred poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom.
Prihlás sa do online triedy

Vyber si termín


Zvoľ si termín

Najčastejšie otázky

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová*: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov ako externý vysokoškolský pedagóg a na stredisku odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Som autorkou viacerých akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích programov pre odbornú i laickú verejnosť a zároveň v niektorých aj učím. Vedomosti a zručnosti čerpám z overených odborných vedeckých zdrojov a publikácií, takže aj v tejto téme svoje poznatky opieram o medicínu dôkazov. *Ing. Jana Hotová* - Som záchranár s 10 ročnou zdravotníckou praxou v teréne a za operátorským pultom tiesňovej linky 155. Som absolvent vysokoškolského štúdia v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť a momentálne sa venujem vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti na stredisku odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na Trnavskej ceste 8/A v Bratislave. *Mgr. Arpád Esztergályos* - moje meno je v skrátenej podobe Arpi, som zdravotnícky záchranár s bezmála 40 ročnou praxou v teréne a za operátorským pultom tiesňovej linky 155. V posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu odbornej verejnosti v kurzoch inštruktora prvej pomoci a laickej verejnosti v kurzoch prvej pomoci na stredisku odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na Trnavskej ceste 8/A v Bratislave. *Mgr. Jozef Minár* - v neodkladnej zdravotnej starostlivosti pôsobím ako záchranár už viac ako 25 rokov. V rámci celej bezmála 50 ročnej zdravotníckej praxe som si prešiel rôzne segmenty zdravotníctva a pozbierané skúsenosti pretavujem do vzdelávacích programov na stredisku odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. Okrem lektorskej a inštruktorskej činnosti v akreditovaných i neakreditovaných vzdelávacích programoch som aj externý pedagóg v príprave na zdravotnícke povolanie na strednej zdravotníckej škole.

Dôležité upozornenie
Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia sa vždy vopred poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom.