60 minút

Live záchranná služba
Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 1: Urgentné stavy u detí do 1 roka veku

Laryngitída 

 • čo je laryngitída, 
 • príčiny, príznaky, 
 • prvá pomoc. 

Tráviace problémy v prvom roku života (príčiny, príznaky a prvá pomoc) 

 • bolesti brucha, 
 • zvracanie, grckanie, 
 • aspirácia (vdýchnutie) potravy, 
 • hnačky,
 • obstipácia (zápcha). 

Dusenie sa cudzím telesom 

 • príčiny, príznaky,
 • prvá pomoc.

Predpokladané najčastejšie intoxikácie (otravy) 

 • čo sa môže stať, 
 • čo robiť,
 • národné toxikologické centrum. 

Trieda 2: Prvá pomoc pri úrazoch detí do 1 roka

Najčastejšie možné príčiny úrazov v detskom veku:

 • dopravné nehody – spolujazdec, chodec, cyklista, 
 • pády z výšky, 
 • topenie, 
 • úrazy pri športe (pri hre), 
 • popáleniny, 
 • otravy, 
 • prvá pomoc. 

Trieda 3: Prvá pomoc pri dusení a topení u detí

V tejto téme sa budete dopodrobna zaoberať incidentmi u detí, ktoré môžu spôsobiť dusenie alebo topenie vo všetkých vekových kategóriách.

U oboch incidentov bude reč o príčinách, príznakoch, prvej pomoci i následnej starostlivosti. Zadefinujeme situácie, ktoré zvládnete sami svojpomocne, ale aj situácie, v ktorých je nevyhnutné okamžite kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby. Na záver sa dozviete všetko potrebné o téme vyrazeného a zadržaného dychu, pretože pripomínajú stav, kedy sa dýchanie u dieťaťa z nejakého dôvodu na chvíľu zastaví.

Trieda 4: Prvá pomoc pri intoxikáciách (otravách) u detí

V prednáške sa budeme venovať definícii otráv, príčinám a mechanizmu vzniku u detí a aj si podelíme typické otravy podľa veku detí.

Pokúsime sa tak, ako vždy – upozorniť na niektoré typy otráv od náhodných až po úmyselné, ktoré súvisia so samotným vývojovým štádiom dieťaťa.

V príznakoch si nadefinujeme jednoznačné varovné signály, ktoré upozorňujú na možnosť otravy. Zároveň aj postupnosť krokov poskytovania prvej pomoci a prípady, kedy je potrebné kontaktovať lekársku pomoc.

V závere zameriame pozornosť na efektívne preventívne opatrenia, ktoré môžu zabrániť vzniku otráv u detí rôznych vekových kategórií.

Trieda 5: Alergie a poštípania hmyzom, prvá pomoc

Alergia je definovaná ako obranná reakcia imunitného systému organizmu a je súčasťou boja organizmu proti pôvodcovi -  alergénu.

Najčastejšími alergénmi vyskytujúcimi sa na našom území sú potraviny, lieky, pele kvitnúcich rastlín a drevín, prach, jed hmyzu, chlad, teplo, slnko a iné. Niektoré alergie majú rovnaké príznaky a vonkajšie prejavy, niektoré alergény sa však u niektorých jedincov môžu prejavovať úplne odlišne či už príznakmi alebo celkovým priebehom alergickej reakcie.

V tejto téme si nadefinujeme príčiny vzniku alergií ako sú alergény, dedičnosť, narušená imunita, životné prostredie, výživa a iné.

Pozornosť budeme venovať aj veľmi širokej palete príznakov alergických reakcií, priebehu, diagnostike, poskytovaniu prvej pomoci a liečbe alergických reakcií. Najviac sa však budeme venovať stavu, ktoré z dôvodu alergickej reakcie môžu spôsobiť až ohrozenie života – anafylaktickému šoku, pri ktorom včasná a správna reakcia môže dieťaťu zachrániť život.

V rámci praktickej časti si zopakujeme život zachraňujúce úkony ako resuscitácia a podanie adrenalínu s použitím autoinjektora (EPIPEN).

K online triedam je vhodné pripraviť si bábiku aspoň 30 cm vysokú (prípadne plyšového medvedíka rovnakej veľkosti). Pri 2. triede navyše 2 hydrofilné obväzy 6 cm šírky tak, aby ste si s inštruktorom mohli vyskúšať niektoré zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár, PhDr. Mária Mlynarčíková

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri urgentných stavoch dieťatka

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 1: Urgentné stavy u detí do 1 roka veku

Laryngitída 

 • čo je laryngitída, 
 • príčiny, príznaky, 
 • prvá pomoc. 

Tráviace problémy v prvom roku života (príčiny, príznaky a prvá pomoc) 

 • bolesti brucha, 
 • zvracanie, grckanie, 
 • aspirácia (vdýchnutie) potravy, 
 • hnačky,
 • obstipácia (zápcha). 

Dusenie sa cudzím telesom 

 • príčiny, príznaky,
 • prvá pomoc.

Predpokladané najčastejšie intoxikácie (otravy) 

 • čo sa môže stať, 
 • čo robiť,
 • národné toxikologické centrum. 

Trieda 2: Prvá pomoc pri úrazoch detí do 1 roka

Najčastejšie možné príčiny úrazov v detskom veku:

 • dopravné nehody – spolujazdec, chodec, cyklista, 
 • pády z výšky, 
 • topenie, 
 • úrazy pri športe (pri hre), 
 • popáleniny, 
 • otravy, 
 • prvá pomoc. 

Trieda 3: Prvá pomoc pri dusení a topení u detí

V tejto téme sa budete dopodrobna zaoberať incidentmi u detí, ktoré môžu spôsobiť dusenie alebo topenie vo všetkých vekových kategóriách.

U oboch incidentov bude reč o príčinách, príznakoch, prvej pomoci i následnej starostlivosti. Zadefinujeme situácie, ktoré zvládnete sami svojpomocne, ale aj situácie, v ktorých je nevyhnutné okamžite kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby. Na záver sa dozviete všetko potrebné o téme vyrazeného a zadržaného dychu, pretože pripomínajú stav, kedy sa dýchanie u dieťaťa z nejakého dôvodu na chvíľu zastaví.

Trieda 4: Prvá pomoc pri intoxikáciách (otravách) u detí

V prednáške sa budeme venovať definícii otráv, príčinám a mechanizmu vzniku u detí a aj si podelíme typické otravy podľa veku detí.

Pokúsime sa tak, ako vždy – upozorniť na niektoré typy otráv od náhodných až po úmyselné, ktoré súvisia so samotným vývojovým štádiom dieťaťa.

V príznakoch si nadefinujeme jednoznačné varovné signály, ktoré upozorňujú na možnosť otravy. Zároveň aj postupnosť krokov poskytovania prvej pomoci a prípady, kedy je potrebné kontaktovať lekársku pomoc.

V závere zameriame pozornosť na efektívne preventívne opatrenia, ktoré môžu zabrániť vzniku otráv u detí rôznych vekových kategórií.

Trieda 5: Alergie a poštípania hmyzom, prvá pomoc

Alergia je definovaná ako obranná reakcia imunitného systému organizmu a je súčasťou boja organizmu proti pôvodcovi -  alergénu.

Najčastejšími alergénmi vyskytujúcimi sa na našom území sú potraviny, lieky, pele kvitnúcich rastlín a drevín, prach, jed hmyzu, chlad, teplo, slnko a iné. Niektoré alergie majú rovnaké príznaky a vonkajšie prejavy, niektoré alergény sa však u niektorých jedincov môžu prejavovať úplne odlišne či už príznakmi alebo celkovým priebehom alergickej reakcie.

V tejto téme si nadefinujeme príčiny vzniku alergií ako sú alergény, dedičnosť, narušená imunita, životné prostredie, výživa a iné.

Pozornosť budeme venovať aj veľmi širokej palete príznakov alergických reakcií, priebehu, diagnostike, poskytovaniu prvej pomoci a liečbe alergických reakcií. Najviac sa však budeme venovať stavu, ktoré z dôvodu alergickej reakcie môžu spôsobiť až ohrozenie života – anafylaktickému šoku, pri ktorom včasná a správna reakcia môže dieťaťu zachrániť život.

V rámci praktickej časti si zopakujeme život zachraňujúce úkony ako resuscitácia a podanie adrenalínu s použitím autoinjektora (EPIPEN).

K online triedam je vhodné pripraviť si bábiku aspoň 30 cm vysokú (prípadne plyšového medvedíka rovnakej veľkosti). Pri 2. triede navyše 2 hydrofilné obväzy 6 cm šírky tak, aby ste si s inštruktorom mohli vyskúšať niektoré zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár, PhDr. Mária Mlynarčíková

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri urgentných stavoch dieťatka

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.