60 minút

Prvá pomoc pri náhlom pôrode, neodkladné stavy v gravidite

Pondelok 26.07 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Gravidita je fyzicky aj psychicky špecificky exponované obdobie v živote ženy.

S graviditou súvisia aj niektoré ochorenia (gestózy), ba až život ohrozujúce stavy, ktorých včasné rozpoznanie je dôležité pre ďalší vývoj dieťatka a zdravie matky. Je vhodné byť oboznámený s gestózami v jednotlivých trimestroch, ich závažnosťou, prvou pomocou a ich riešeniami.

Súčasťou prednášky budú aj špecifiká, napr. resuscitácie pri náhlom zastavení krvného obehu tehotnej po 20. týždni tehotenstva, uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa vdýchnutým telesom.

V ďalšej časti si zadefinujeme zásady rozhodovania o včasnom odchode do pôrodnice, príznaky náhleho pôrodu a postupy pri náhlom pôrode v mimonemocničných podmienkach. Pozornosť zameriame na komplikácie u novorodencov v zmysle špecifík jeho resuscitácie.

V poslednej časti vás prevedieme stručným prierezom možností tlmenia až eliminácie bolesti počas pôrodu v nemocnici.

Nebude to len teoretická prednáška. Súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Prednáška: Mgr. Margita Vernarcová,

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos,

Chat: Mgr. Jozef Minár

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri náhlom pôrode a neodkladné stavy v gravidite

Táto trieda bola zrušená

Popis kurzu

Gravidita je fyzicky aj psychicky špecificky exponované obdobie v živote ženy.

S graviditou súvisia aj niektoré ochorenia (gestózy), ba až život ohrozujúce stavy, ktorých včasné rozpoznanie je dôležité pre ďalší vývoj dieťatka a zdravie matky. Je vhodné byť oboznámený s gestózami v jednotlivých trimestroch, ich závažnosťou, prvou pomocou a ich riešeniami.

Súčasťou prednášky budú aj špecifiká, napr. resuscitácie pri náhlom zastavení krvného obehu tehotnej po 20. týždni tehotenstva, uvoľnenie dýchacích ciest pri dusení sa vdýchnutým telesom.

V ďalšej časti si zadefinujeme zásady rozhodovania o včasnom odchode do pôrodnice, príznaky náhleho pôrodu a postupy pri náhlom pôrode v mimonemocničných podmienkach. Pozornosť zameriame na komplikácie u novorodencov v zmysle špecifík jeho resuscitácie.

V poslednej časti vás prevedieme stručným prierezom možností tlmenia až eliminácie bolesti počas pôrodu v nemocnici.

Nebude to len teoretická prednáška. Súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Prednáška: Mgr. Margita Vernarcová,

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos,

Chat: Mgr. Jozef Minár

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.