60 minút

Stimulácia vývoja reči do 3. roku veku

Utorok 12.07 @ 17:00 - 18:00
Video pedagóg
Popis kurzu

Pripravili sme pre vás kurz zameraný na to, ako prirodzene môžeme ovplyvniť vývoj reči. Je zameraný na vhodné podnety, ako reagovať na prvé slová dieťaťa, čo znamená základné pravidlo: byť vždy o krôčik napred.

Trieda: Vplyv techniky príjmu potravy na vývoj reči dieťaťa

 • vývoj pohybov pier, jazyka v prvom roku života dieťaťa,
 • fyziologický vývoj reči,
 • dôležitosť zmyslového vnímania na celkový vývoj (na tele, v ústach...),
 • čo všetko môže mať vplyv na vývoj reči (cumlíky, fľaštičky, príkrmy...),
 • senzorické vnímanie (možné dôvody odmietania stravy, hra s jedlom),
 • zavádzanie nových potravín do jedálnička.

Trieda: Stimulácia vývoja reči do 3. roku veku

 • vývoj reči,
 • všeobecné pravidlá pre podporu vývoja reči,
 • sluchové a zrakové vnímanie, motorika, myslenie,
 • čo všetko vo vývoji dieťaťa pozitívne ovplyvňuje motoriku hovoridiel.

Trieda: Rozvoj slovnej zásoby v súvislosti s hrou dieťaťa

 • predrečový vývoj, obdobie prvých slov, dvojslovné spojenia, hry a vhodné hračky,
 • obdobie viet, podpora používania ďalších vetných členov, vhodné hry a hračky,
 • správny hovoriaci vzor,
 • kedy navštíviť logopéda a čo je hlavným kritériom.
Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Ako môžem podporiť správny vývoj reči
Popis kurzu

Pripravili sme pre vás kurz zameraný na to, ako prirodzene môžeme ovplyvniť vývoj reči. Je zameraný na vhodné podnety, ako reagovať na prvé slová dieťaťa, čo znamená základné pravidlo: byť vždy o krôčik napred.

Trieda: Vplyv techniky príjmu potravy na vývoj reči dieťaťa

 • vývoj pohybov pier, jazyka v prvom roku života dieťaťa,
 • fyziologický vývoj reči,
 • dôležitosť zmyslového vnímania na celkový vývoj (na tele, v ústach...),
 • čo všetko môže mať vplyv na vývoj reči (cumlíky, fľaštičky, príkrmy...),
 • senzorické vnímanie (možné dôvody odmietania stravy, hra s jedlom),
 • zavádzanie nových potravín do jedálnička.

Trieda: Stimulácia vývoja reči do 3. roku veku

 • vývoj reči,
 • všeobecné pravidlá pre podporu vývoja reči,
 • sluchové a zrakové vnímanie, motorika, myslenie,
 • čo všetko vo vývoji dieťaťa pozitívne ovplyvňuje motoriku hovoridiel.

Trieda: Rozvoj slovnej zásoby v súvislosti s hrou dieťaťa

 • predrečový vývoj, obdobie prvých slov, dvojslovné spojenia, hry a vhodné hračky,
 • obdobie viet, podpora používania ďalších vetných členov, vhodné hry a hračky,
 • správny hovoriaci vzor,
 • kedy navštíviť logopéda a čo je hlavným kritériom.
Prihlásenie do triedy
Ako môžem podporiť správny vývoj reči

Marcela J.

pedagóg

V roce 1993 jsem ukončila studium na PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika. V průběhu let jsem si doplňovala znalosti absolvováním odborných kurzů, stážemi ve školách u nás i v zahraničí.  Výchova a vzdělávání žáků s autismem  NDT Basic Bobath v neurovývojov...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.