60 minút

Stimulácia mozgu najmenších detičiek

Štvrtok 19.10 @ 10:00 - 11:00
Live Lektorka
Popis kurzu

Po šestonedelí sa od druhého mesiaca dieťa začína otvárať svetu a stáva sa senzorickomotorickým objaviteľom, objavuje a učí sa prostredníctvom interakcie svojich zmyslov a pohybu. Obdobie do troch rokov je považované za najdôležitejšie obdobie v živote každého človeka. Je to obdobie najrýchlejšieho rozvoja mozgu a kritických nervových štruktúr, učenie prebieha najľahšie, najefektívnejšie a hlavne bez úsilia.

 • ako sa „učia“ najmenšie deti, a princípy programu PLAY WISELY,
 • prečo je dôležité zameriavať sa na senzoricko-motorické zručnosti dieťaťa, 
 • správna zmyslová stimulácia - veku primeraná, postupná, systematická, 
 • ako možno stimulovať ďalší rozvoj najmenších detí,
 • aké pomôcky možno pri najmenších deťoch použiť,
 • ako pokračovať v rozvoji mozgu v neskorších obdobiach vývoja dieťaťa

V rámci programu PLAY WISELY sa najmenším deťom stimuluje zrak pomocou špeciálnych kognitívnych kariet, sluch sluchovým rozlišovaním, vestibulárny systém, propriorecepčný systém prostredníctvom masáží a rozcvičky. Program sa zameriava systematicky na všetky zmysly, pretože práve cez zmysly vnímame svet a učíme sa.

 

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Stimulácia mozgu bábätiek od 2 mesiacov


Popis kurzu

Po šestonedelí sa od druhého mesiaca dieťa začína otvárať svetu a stáva sa senzorickomotorickým objaviteľom, objavuje a učí sa prostredníctvom interakcie svojich zmyslov a pohybu. Obdobie do troch rokov je považované za najdôležitejšie obdobie v živote každého človeka. Je to obdobie najrýchlejšieho rozvoja mozgu a kritických nervových štruktúr, učenie prebieha najľahšie, najefektívnejšie a hlavne bez úsilia.

 • ako sa „učia“ najmenšie deti, a princípy programu PLAY WISELY,
 • prečo je dôležité zameriavať sa na senzoricko-motorické zručnosti dieťaťa, 
 • správna zmyslová stimulácia - veku primeraná, postupná, systematická, 
 • ako možno stimulovať ďalší rozvoj najmenších detí,
 • aké pomôcky možno pri najmenších deťoch použiť,
 • ako pokračovať v rozvoji mozgu v neskorších obdobiach vývoja dieťaťa

V rámci programu PLAY WISELY sa najmenším deťom stimuluje zrak pomocou špeciálnych kognitívnych kariet, sluch sluchovým rozlišovaním, vestibulárny systém, propriorecepčný systém prostredníctvom masáží a rozcvičky. Program sa zameriava systematicky na všetky zmysly, pretože práve cez zmysly vnímame svet a učíme sa.

 

Prihlásenie do triedy
Stimulácia mozgu bábätiek od 2 mesiacov


Som certifikovanou lektorou programu Play Wisely (Múdre hranie), ktorý sa venuje deťom od 4 mesiacov do 4 rokov, s nadstavbou do predškolského veku. V roku 2017 som absolvovala certifikované školenie Play Wisely vedené našou zakladateľkou Patty Hannan v Bratislave. Som...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.