60 minút

Live Lektorka
Popis kurzu

Po šestonedelí sa od druhého mesiaca dieťa začína otvárať svetu a stáva sa senzorickomotorickým objaviteľom, objavuje a učí sa prostredníctvom interakcie svojich zmyslov a pohybu. Obdobie od jedného do troch rokov je v tomto smere považované za najdôležitejšie obdobie v živote. Je to obdobie najrýchlejšieho rozvoja mozgu a kritických nervových štruktúr, učenie prebieha najľahšie, najefektívnejšie a hlavne bez úsilia. 

 • princípy „učenia sa“ najmenších detí od 1 do 3 rokov,
 • prečo je dôležité zameriavať sa na senzoricko-motorické zručnosti dieťaťa, 
 • ako správne stimulovať zmysly - veku primerane, postupne, systematicky, 
 • aké pomôcky možno pri najmenších deťoch využiť,
 • ako pokračovať v rozvoji mozgu v neskorších obdobiach vývoja dieťaťa,
 • ako rozvíjať prirodzený potenciál a zručnosti každého dieťaťa formou hry,
 • princípy programu PLAY WISELY – podnetnej zážitkovej hry zameranej na rozvíjanie zraku špeciálnymi kognitívnymi kartami, sluchu sluchovým rozlišovaním, vestibulárneho a propriorecepčného systému prostredníctvom masáží a rozcvičky.

 

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Hra ako spôsob rozvíjania prirodzeného potenciálu detí

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Po šestonedelí sa od druhého mesiaca dieťa začína otvárať svetu a stáva sa senzorickomotorickým objaviteľom, objavuje a učí sa prostredníctvom interakcie svojich zmyslov a pohybu. Obdobie od jedného do troch rokov je v tomto smere považované za najdôležitejšie obdobie v živote. Je to obdobie najrýchlejšieho rozvoja mozgu a kritických nervových štruktúr, učenie prebieha najľahšie, najefektívnejšie a hlavne bez úsilia. 

 • princípy „učenia sa“ najmenších detí od 1 do 3 rokov,
 • prečo je dôležité zameriavať sa na senzoricko-motorické zručnosti dieťaťa, 
 • ako správne stimulovať zmysly - veku primerane, postupne, systematicky, 
 • aké pomôcky možno pri najmenších deťoch využiť,
 • ako pokračovať v rozvoji mozgu v neskorších obdobiach vývoja dieťaťa,
 • ako rozvíjať prirodzený potenciál a zručnosti každého dieťaťa formou hry,
 • princípy programu PLAY WISELY – podnetnej zážitkovej hry zameranej na rozvíjanie zraku špeciálnymi kognitívnymi kartami, sluchu sluchovým rozlišovaním, vestibulárneho a propriorecepčného systému prostredníctvom masáží a rozcvičky.

 

Prihlásenie do triedy
Hra ako spôsob rozvíjania prirodzeného potenciálu detí

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Som certifikovanou lektorou programu Play Wisely (Múdre hranie), ktorý sa venuje deťom od 4 mesiacov do 4 rokov, s nadstavbou do predškolského veku. V roku 2017 som absolvovala certifikované školenie Play Wisely vedené našou zakladateľkou Patty Hannan v Bratislave. Som...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.