60 minút

Ako sa pripraviť na nové úlohy v tehotenstve

Piatok 14.10 @ 09:00 - 10:00
Live pôrodná asistentka
Popis kurzu

Ženy sú počas tehotenstva a po pôrode vystavené extrémnej psychickej i fyzickej záťaži, pričom tieto spolu úzko súvisia a ovplyvňujú sa. Matky majú tendenciu venovať viac pozornosti viditeľným zmenám na svojom tele a dbať na zdravú výživu a pohyb, ale častokrát zabúdajú, že pre svoje dobro aj dobro dieťatka sa treba starať rovnako láskavo a pravidelne aj o matkino duševno.

V tomto kurze sa budeme venovať ťažkým otázkam a negatívnym myšlienkam, ktoré sa skôr či neskôr vynoria v hlave každej tehotnej ženy, a ktoré dokážu zneistiť, vystrašiť a vystresovať. Cieľom je pripraviť sa na ne, mať poruke vhodné odpovede a poznať možnosti pri ich riešení.

Trieda: Ako sa pripraviť na nové úlohy v tehotenstve

 • ako reagovať na najčastejšie negatívne pocity tehotných žien – precitlivenosť, plačlivosť, úzkosť, strach z pôrodu, zábudlivosť, zmeny nálad, depresie, nespokojnosť so svojím výzorom počas tehotenstva,
 • ako vplývajú meniace sa hladiny estrogénu a progesterónu v priebehu tehotenstva na ženský organizmus,
 • vplyv úzkosti matky na dieťa,
 • svet ženy v závere tehotenstva,
 • syndróm hniezdenia,
 • ako sa koncentrovať na svoju vnútornú harmóniu, naučiť sa rešpektovať vlastnú prirodzenosť a  posilniť svoju sebadôveru.

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prerod ženy na matku
Popis kurzu

Ženy sú počas tehotenstva a po pôrode vystavené extrémnej psychickej i fyzickej záťaži, pričom tieto spolu úzko súvisia a ovplyvňujú sa. Matky majú tendenciu venovať viac pozornosti viditeľným zmenám na svojom tele a dbať na zdravú výživu a pohyb, ale častokrát zabúdajú, že pre svoje dobro aj dobro dieťatka sa treba starať rovnako láskavo a pravidelne aj o matkino duševno.

V tomto kurze sa budeme venovať ťažkým otázkam a negatívnym myšlienkam, ktoré sa skôr či neskôr vynoria v hlave každej tehotnej ženy, a ktoré dokážu zneistiť, vystrašiť a vystresovať. Cieľom je pripraviť sa na ne, mať poruke vhodné odpovede a poznať možnosti pri ich riešení.

Trieda: Ako sa pripraviť na nové úlohy v tehotenstve

 • ako reagovať na najčastejšie negatívne pocity tehotných žien – precitlivenosť, plačlivosť, úzkosť, strach z pôrodu, zábudlivosť, zmeny nálad, depresie, nespokojnosť so svojím výzorom počas tehotenstva,
 • ako vplývajú meniace sa hladiny estrogénu a progesterónu v priebehu tehotenstva na ženský organizmus,
 • vplyv úzkosti matky na dieťa,
 • svet ženy v závere tehotenstva,
 • syndróm hniezdenia,
 • ako sa koncentrovať na svoju vnútornú harmóniu, naučiť sa rešpektovať vlastnú prirodzenosť a  posilniť svoju sebadôveru.

Prihlásenie do triedy
Prerod ženy na matku

Jana K.

pôrodná asistentka

Celý profesní život se věnuji pedagogické práci, aplikaci psychologie do životní a profesní praxe člověka, porodní asistenci, profesní přípravě budoucích porodních asistentek, celoživotnímu vzdělávání porodních asistentek a příslušníků dalších nelékařských profesí, pora...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.