60 minút

Skutočnosti, ktoré je potrebné sledovať pri vývine reči

Streda 20.09 @ 17:00 - 18:00
Video logopéd
Popis kurzu

Po narodení dieťa prechádza mnohými medzníkmi rečového vývinu a je ovplyvňovaný viacerými premennými: motorika, kognícia, sociálny a emočný vývin. V tomto kurze si přiblížíme jednotlivé oblasti a medzníky vývinu od narodenia do dvoch rokov a spôsoby, ako stimulovať reč v jednotlivých obdobiach života dieťatka.

Trieda: Vývin komunikačných schopností dieťaťa v ranom veku 

 • oblasti vývinu, ktoré úzko súvisia s rečou,
 • ako sa vyvíja reč a komunikácia dieťaťa od narodenia,
 • praktické návody a rady, ako pracovať s dieťaťom počas tohto obdobia,
 • ako byť efektívnym komunikačným partnerom pre dieťa,
 • ako každodenne rozvíjať schopnosti dieťaťa v zmysluplných hrách.

Trieda: Vývin reči a komunikácie u dieťaťa od 1 do 2 rokov 

 • čo môžeme u dieťaťa od 1. roku očakávať v rečovom vývine,
 • praktické návody a rady, ako pracovať s dieťaťom počas tohto obdobia,
 • zmysluplné hry tohoto vývinového obdobia,
 • ako byť efektívnym komunikačným partnerom pre dieta,
 • ako rozvíjať reč.

Trieda: Skutočnosti, ktoré je potrebné sledovať pri vývine reči 

 • kritické obdobia vývinu dieťaťa a na čo si dať pozor,
 • cumlík z logopedického hľadiska,
 • deti a televízia/ tablet a vplyv na vývin reči,
 • téma bilingvizmu a ako ho správne uplatňovať,
 • obavy rodičov a čas navštíviť logopéda.

 

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Vývin komunikačných schopností dieťaťa


Popis kurzu

Po narodení dieťa prechádza mnohými medzníkmi rečového vývinu a je ovplyvňovaný viacerými premennými: motorika, kognícia, sociálny a emočný vývin. V tomto kurze si přiblížíme jednotlivé oblasti a medzníky vývinu od narodenia do dvoch rokov a spôsoby, ako stimulovať reč v jednotlivých obdobiach života dieťatka.

Trieda: Vývin komunikačných schopností dieťaťa v ranom veku 

 • oblasti vývinu, ktoré úzko súvisia s rečou,
 • ako sa vyvíja reč a komunikácia dieťaťa od narodenia,
 • praktické návody a rady, ako pracovať s dieťaťom počas tohto obdobia,
 • ako byť efektívnym komunikačným partnerom pre dieťa,
 • ako každodenne rozvíjať schopnosti dieťaťa v zmysluplných hrách.

Trieda: Vývin reči a komunikácie u dieťaťa od 1 do 2 rokov 

 • čo môžeme u dieťaťa od 1. roku očakávať v rečovom vývine,
 • praktické návody a rady, ako pracovať s dieťaťom počas tohto obdobia,
 • zmysluplné hry tohoto vývinového obdobia,
 • ako byť efektívnym komunikačným partnerom pre dieta,
 • ako rozvíjať reč.

Trieda: Skutočnosti, ktoré je potrebné sledovať pri vývine reči 

 • kritické obdobia vývinu dieťaťa a na čo si dať pozor,
 • cumlík z logopedického hľadiska,
 • deti a televízia/ tablet a vplyv na vývin reči,
 • téma bilingvizmu a ako ho správne uplatňovať,
 • obavy rodičov a čas navštíviť logopéda.

 

Prihlásenie do triedy
Vývin komunikačných schopností dieťaťa


Patrícia V.

logopéd

Vážení rodičia, je mi cťou byť v tejto komunite. V súčasnej dobe sa zaoberám intervenciou detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v Centre detskej reči v Trnave. V praxi sa venujem prevažne deťom raného a predškolského veku, deťom s autizmom, oneskoreným psychomoto...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.