60 minút

Hry, hračky a pomôcky pre dieťa 6 mesiacov

Utorok 17.08 @ 18:00 - 19:00
Live lektorka
Popis kurzu

Rodičia budú oboznámení so zákonitosťami psychického a telesného vývoja a ich vzájomným prepojením a dôležitosťou ich sledovanie nielen u pediatra, ale predovšetkým v domácom prostredí. Rodič je partnerom pri sledovaní a podpore správneho vývoja svojho dieťaťa. Preto potrebuje o tejto problematike správne informácie.

V praktickej časti kurzu sa budú môcť rodičia zoznámiť so správnou manipuláciou s dieťaťom, ktorá podporuje jeho telesný vývoj. Súčasťou tohto bloku budú aj ukážky nenáročného cvičenia a dieťaťom, napríklad na veľkej a malej lopte. 

Trieda: Hry, hračky a pomôcky pre dieťa do 6 mesiacov

  • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci šiesteho mesiaca?
  • Ktoré hry možno zaradiť do programu?
  • Aké hračky vybrať pre dieťa vo veku 6 mesiacov?
  • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať pre toto obdobie?
  • Ako prebieha socializácia dieťaťa?

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Psychomotorický vývoj dieťaťa - vývoj motoriky a vývojová psychológia
Popis kurzu

Rodičia budú oboznámení so zákonitosťami psychického a telesného vývoja a ich vzájomným prepojením a dôležitosťou ich sledovanie nielen u pediatra, ale predovšetkým v domácom prostredí. Rodič je partnerom pri sledovaní a podpore správneho vývoja svojho dieťaťa. Preto potrebuje o tejto problematike správne informácie.

V praktickej časti kurzu sa budú môcť rodičia zoznámiť so správnou manipuláciou s dieťaťom, ktorá podporuje jeho telesný vývoj. Súčasťou tohto bloku budú aj ukážky nenáročného cvičenia a dieťaťom, napríklad na veľkej a malej lopte. 

Trieda: Hry, hračky a pomôcky pre dieťa do 6 mesiacov

  • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci šiesteho mesiaca?
  • Ktoré hry možno zaradiť do programu?
  • Aké hračky vybrať pre dieťa vo veku 6 mesiacov?
  • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať pre toto obdobie?
  • Ako prebieha socializácia dieťaťa?

Jitka V.

lektorka

Věřím, že rodiče mají kompetence k tomu být rodiči a pokud je potřeba je nějak podpořit, vím jak na to. Jako dětská sestra, učitelka zdravotnické školy, psycholog a psychoterapeut, laktační poradkyně, instruktora dětského plavání a PMV, těhotenských kurzů atd. už to d...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.