60 minút

Ako vplývajú tresty na dieťa

Utorok 13.09 @ 17:00 - 18:00
Video výchovná poradkyňa
Popis kurzu

Dnes už sa väčšina odborníkov zhoduje na tom, že fyzické tresty narúšajú emocionálny vývoj dieťaťa a poškodzujú vzťah s rodičom. Avšak rodičia sa právom pýtajú, ako usmerňovať dieťa, ktoré ešte nemá vyvinuté schopnosti samostatne zvládať vlastné emócie, keď narazia na rodičovské obmedzenie. A potom prichádza vylúčenie dieťaťa do kúta alebo do izby... pokiaľ sa neupokojí. 

Vysvetlíme si, prečo ani vylúčenie a čas strávený preč od rodiča nepomáha dieťaťu utíšiť svoj hnev, a získate návod, ako sa postupne začať učiť viac o zvládaní rodičovských limitov. Cieľom tohto kurzu je vysvetliť rodičom, aké potrebné je podporiť dieťa v zvládaní náročných situácií pokojne a bez násilia.

 • Ako vplývajú fyzické tresty na dieťa?
 • Ako si získať rešpekt dieťaťa aj bez násilia?
 • Ako dieťaťu správne nastaviť hranice?
 • Ako sa prejaví dieťa, ktoré neovládne svoje emócie?
 • Akými konkrétnymi spôsobmi možno pomôcť svojmu dieťaťu v takýchto situáciách?
 • Aké sú najčastejšie chyby rodičov pri vymedzovaní hraníc pre dieťa a pri intervencii v momentoch, keď neovládajú svoje emócie?
Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Ako vplývajú fyzické tresty na dieťa (VIDEO)

Popis kurzu

Dnes už sa väčšina odborníkov zhoduje na tom, že fyzické tresty narúšajú emocionálny vývoj dieťaťa a poškodzujú vzťah s rodičom. Avšak rodičia sa právom pýtajú, ako usmerňovať dieťa, ktoré ešte nemá vyvinuté schopnosti samostatne zvládať vlastné emócie, keď narazia na rodičovské obmedzenie. A potom prichádza vylúčenie dieťaťa do kúta alebo do izby... pokiaľ sa neupokojí. 

Vysvetlíme si, prečo ani vylúčenie a čas strávený preč od rodiča nepomáha dieťaťu utíšiť svoj hnev, a získate návod, ako sa postupne začať učiť viac o zvládaní rodičovských limitov. Cieľom tohto kurzu je vysvetliť rodičom, aké potrebné je podporiť dieťa v zvládaní náročných situácií pokojne a bez násilia.

 • Ako vplývajú fyzické tresty na dieťa?
 • Ako si získať rešpekt dieťaťa aj bez násilia?
 • Ako dieťaťu správne nastaviť hranice?
 • Ako sa prejaví dieťa, ktoré neovládne svoje emócie?
 • Akými konkrétnymi spôsobmi možno pomôcť svojmu dieťaťu v takýchto situáciách?
 • Aké sú najčastejšie chyby rodičov pri vymedzovaní hraníc pre dieťa a pri intervencii v momentoch, keď neovládajú svoje emócie?
Prihlásenie do triedy
Ako vplývajú fyzické tresty na dieťa (VIDEO)

Martina V.

výchovná poradkyňa

Volám sa Martina Vagačová, mám dve deti a už viac ako 11 rokov sa venujem rodičom, vychovávateľom a pedagógom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky. Poskytujem individuálne poradenstvo. Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj p...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.