60 minút

Čo si zbaliť a kedy ísť do pôrodnice

Štvrtok 01.12 @ 12:00 - 13:00
Live pôrodná asistentka
Popis kurzu

Po absolvovaní tohto online kurzu budete perfektne informovaná o tom, čo všetko vás čaká predtým, než sa prvýkrát stretnete so svojím bábätkom. Zároveň dostanete množstvo odporúčaní, ako pristupovať k jednotlivým situáciám a potenciálnym problémom a náročným momentom tak, aby ste si celé toto dobrodružstvo užili čo najviac a bez zbytočnej bolesti. 

Trieda: Najčastejšie otázky žien pred pôrodom, v pôrodnici a po pôrode 

 • čo možno urobiť v rámci cielenej prípravy na pôrod v posledných dňoch pred termínom,
 • kedy ísť do pôrodnice,
 • známky blížiaceho sa pôrodu,
 • známky rozbehnutého pôrodu,
 • aký je postup po prijatí pacientky do pôrodnice,
 • aký je postup, keď je rodička po termíne,
 • čo zbaliť do pôrodnice pre matku a čo pre bábätko,
 • čo treba kúpiť a čo treba pripraviť na prvých pár dní po návrate z pôrodnice.

Trieda: Príznaky začinajúceho pôrodu

 • postup pri prijatí do pôrodnice,
 • typy pôrodu – predčasný, včasný, po termíne; spontánny vs operatívny (vákuum extraktor, forceps, cisársky rez),
 • príznaky začinajúceho pôrodu,
 • priebeh prvej doby pôrodnej,
 • vysvetlenie správneho dýchania a polôh počas prvej doby pôrodnej,
 • pôrodný plán – aké informácie obsahuje a ako ho správne spísať,
 • odporúčania pri výbere sprievodu pri pôrode.

Trieda: Ako pôrod prebieha

 • postup pri prijatí do pôrodnice,
 • typy pôrodu – predčasný, včasný, po termíne; spontánny vs operatívny (vákuum extraktor, forceps, cisársky rez), 
  podrobný popis jednotlivých fáz všetkých štyroch pôrodných dôb,
 • praktické rady, ako zvládnuť jednotlivé štyri doby pôrodné čo najúspešnejšie,
 • dôkladné vysvetlenie správneho dýchania a tlačenia,
 • odporúčané polohy počas pôrodu,
 • všetko o nástrihu a jeho prevencii - návod, ako cvičiť a/alebo používať aniball,
 • zostavenie pôrodného plánu na mieru podľa želaní matky,
 • odporúčania pri výbere sprievodu pri pôrode.

Trieda: Úľavové techniky pri pôrode a tlmenia pôrodných bolestí

 • pôrodná bolesť ako súčasť fyziologického procesu,
 • faktory vzniku bolesti a prirodzený vplyv hormónov,
 • úvod k možnostiam tlmenia pôrodných bolestí
 • farmakologické tlmenie bolesti – charakteristika, spôsob podania a kontraindikácie analgetík a anestézie,
 • nefarmakologické tlmenie bolesti – psychologické, hydroterapia a iné alternatívne spôsoby, ako napr. relaxačné techniky, správne dýchanie a polohy počas pôrodu.

Trieda: Čo si zbaliť a kedy ísť do pôrodnice

 • čo možno urobiť v rámci cielenej prípravy na pôrod v posledných dňoch pred termínom,
 • známky blížiaceho sa pôrodu,
 • známky rozbehnutého pôrodu, 
 • aký je postup, keď je rodička po termíne,
 • čo zbaliť do pôrodnice pre matku a čo pre bábätko,
 • čo treba kúpiť a čo treba pripraviť na prvých pár dní po návrate z pôrodnice.

Po prihlásení sa do triedy získate ako bonus na stiahnutie vypracovaný PÔRODNÝ PLÁN pre prípravu na váš pôrod.

 

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Príprava na pôrodPopis kurzu

Po absolvovaní tohto online kurzu budete perfektne informovaná o tom, čo všetko vás čaká predtým, než sa prvýkrát stretnete so svojím bábätkom. Zároveň dostanete množstvo odporúčaní, ako pristupovať k jednotlivým situáciám a potenciálnym problémom a náročným momentom tak, aby ste si celé toto dobrodružstvo užili čo najviac a bez zbytočnej bolesti. 

Trieda: Najčastejšie otázky žien pred pôrodom, v pôrodnici a po pôrode 

 • čo možno urobiť v rámci cielenej prípravy na pôrod v posledných dňoch pred termínom,
 • kedy ísť do pôrodnice,
 • známky blížiaceho sa pôrodu,
 • známky rozbehnutého pôrodu,
 • aký je postup po prijatí pacientky do pôrodnice,
 • aký je postup, keď je rodička po termíne,
 • čo zbaliť do pôrodnice pre matku a čo pre bábätko,
 • čo treba kúpiť a čo treba pripraviť na prvých pár dní po návrate z pôrodnice.

Trieda: Príznaky začinajúceho pôrodu

 • postup pri prijatí do pôrodnice,
 • typy pôrodu – predčasný, včasný, po termíne; spontánny vs operatívny (vákuum extraktor, forceps, cisársky rez),
 • príznaky začinajúceho pôrodu,
 • priebeh prvej doby pôrodnej,
 • vysvetlenie správneho dýchania a polôh počas prvej doby pôrodnej,
 • pôrodný plán – aké informácie obsahuje a ako ho správne spísať,
 • odporúčania pri výbere sprievodu pri pôrode.

Trieda: Ako pôrod prebieha

 • postup pri prijatí do pôrodnice,
 • typy pôrodu – predčasný, včasný, po termíne; spontánny vs operatívny (vákuum extraktor, forceps, cisársky rez), 
  podrobný popis jednotlivých fáz všetkých štyroch pôrodných dôb,
 • praktické rady, ako zvládnuť jednotlivé štyri doby pôrodné čo najúspešnejšie,
 • dôkladné vysvetlenie správneho dýchania a tlačenia,
 • odporúčané polohy počas pôrodu,
 • všetko o nástrihu a jeho prevencii - návod, ako cvičiť a/alebo používať aniball,
 • zostavenie pôrodného plánu na mieru podľa želaní matky,
 • odporúčania pri výbere sprievodu pri pôrode.

Trieda: Úľavové techniky pri pôrode a tlmenia pôrodných bolestí

 • pôrodná bolesť ako súčasť fyziologického procesu,
 • faktory vzniku bolesti a prirodzený vplyv hormónov,
 • úvod k možnostiam tlmenia pôrodných bolestí
 • farmakologické tlmenie bolesti – charakteristika, spôsob podania a kontraindikácie analgetík a anestézie,
 • nefarmakologické tlmenie bolesti – psychologické, hydroterapia a iné alternatívne spôsoby, ako napr. relaxačné techniky, správne dýchanie a polohy počas pôrodu.

Trieda: Čo si zbaliť a kedy ísť do pôrodnice

 • čo možno urobiť v rámci cielenej prípravy na pôrod v posledných dňoch pred termínom,
 • známky blížiaceho sa pôrodu,
 • známky rozbehnutého pôrodu, 
 • aký je postup, keď je rodička po termíne,
 • čo zbaliť do pôrodnice pre matku a čo pre bábätko,
 • čo treba kúpiť a čo treba pripraviť na prvých pár dní po návrate z pôrodnice.

Po prihlásení sa do triedy získate ako bonus na stiahnutie vypracovaný PÔRODNÝ PLÁN pre prípravu na váš pôrod.

 

Prihlásenie do triedy
Príprava na pôrodMária K.

pôrodná asistentka

Som pôrodná asistentka, laktačná konzultantka, asistentka výživy a mamička dvoch chlapcov. Pôrodnú asistenciu som vyštudovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Získala som plnohodnotné vzdelanie aj v odbore Asistent výživy, absolvovala s...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.