60 minút

Syndróm náhleho úmrtia dojčiat – SIDS

Utorok 28.09 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Naživo z operačného strediska 155 sa budeme venovať témam poskytnutia prvej pomoci pre vaše detičky na tieto témy. Nebude to len teoretická prednáška, súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Trieda: Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) 

Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa bez predchádzajúcej chorobnej anamnézy, ktoré rodičia zvyčajne nájdu v postieľke bez známok života.

Budeme sa venovať týmto témam:

  • príčiny vzniku 
  • početnosti výskytu
  • možné spojitosti v živote dieťatka 
  • rizikové faktory vzniku SIDS.

Popíšeme si aj príznaky, diagnostiku zlyhania základných životných funkcií a budeme venovať pozornosť poskytnutiu prvej pomoci do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri SIDS a horúčkach dieťatka

Popis kurzu

Naživo z operačného strediska 155 sa budeme venovať témam poskytnutia prvej pomoci pre vaše detičky na tieto témy. Nebude to len teoretická prednáška, súčasťou každého tematického celku budú aj praktické ukážky poskytovania prvej pomoci.

Trieda: Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS) 

Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa bez predchádzajúcej chorobnej anamnézy, ktoré rodičia zvyčajne nájdu v postieľke bez známok života.

Budeme sa venovať týmto témam:

  • príčiny vzniku 
  • početnosti výskytu
  • možné spojitosti v živote dieťatka 
  • rizikové faktory vzniku SIDS.

Popíšeme si aj príznaky, diagnostiku zlyhania základných životných funkcií a budeme venovať pozornosť poskytnutiu prvej pomoci do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová

Live Chat: Mgr. Jozef Minár

Praktické ukážky: Mgr. Arpád Esztergályos

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.