60 minút

sociální pracovnice Live
Popis kurzu

Online kurz bude zameraný na základnú orientáciu v právach tehotných žien a matiek malých detí v pracovnej oblasti primárne v Českej republike a na podmienky, ktoré treba splniť pre nárok na finančné zabezpečenie zo strany štátu. Účastníci sa dozvedia, na koho sa obrátiť a ako žiadať o peňažnú pomoc v materstve či o sociálne dávky v podobe rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa.

Trieda: Pracovné podmienky tehotných žien a ich finančné zabezpečenie

 • Aké sú špecifiká výkonu práce žien v období tehotenstva?
 • Čo presne znamená, že tehotná žena je právne chránená podľa Zákonníka práce?
 • Čo znamená prevedenie na inú prácu v tehotenstve?
 • Kto má nárok na vyrovnávací príspevok v tehotenstve?
 • Ako sa rieši nemocenské v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom?
 • Kedy vzniká nárok na peňažnú pomoc v materstve?
 • Kam podať žiadosť o peňažnú pomoc v materstve? Aká je jej dĺžka a výška?
 • Aké sú práva otcov spojené so starostlivosťou o dieťa?

Trieda: Rodičovský príspevok a výkon práce v období materskej / rodičovskej dovolenky

 • Aké sú podmienky nároku na rodičovský príspevok?
 • Ako si zvoliť dĺžku poberania tejto dávky?
 • Aké sú pravidlá pre návštevu jaslí / škôlky s ohľadom na poberanie rodičovského príspevku?
 • Aké sú podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa alebo tzv. „pôrodné“?
 • Kam a kedy podať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa?
 • Ako je špecifikovaný výkon práce v období materskej / rodičovskej dovolenky?
 • Aké práva majú ženy po nástupe do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky?
Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Popis kurzu

Online kurz bude zameraný na základnú orientáciu v právach tehotných žien a matiek malých detí v pracovnej oblasti primárne v Českej republike a na podmienky, ktoré treba splniť pre nárok na finančné zabezpečenie zo strany štátu. Účastníci sa dozvedia, na koho sa obrátiť a ako žiadať o peňažnú pomoc v materstve či o sociálne dávky v podobe rodičovského príspevku a príspevku pri narodení dieťaťa.

Trieda: Pracovné podmienky tehotných žien a ich finančné zabezpečenie

 • Aké sú špecifiká výkonu práce žien v období tehotenstva?
 • Čo presne znamená, že tehotná žena je právne chránená podľa Zákonníka práce?
 • Čo znamená prevedenie na inú prácu v tehotenstve?
 • Kto má nárok na vyrovnávací príspevok v tehotenstve?
 • Ako sa rieši nemocenské v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom?
 • Kedy vzniká nárok na peňažnú pomoc v materstve?
 • Kam podať žiadosť o peňažnú pomoc v materstve? Aká je jej dĺžka a výška?
 • Aké sú práva otcov spojené so starostlivosťou o dieťa?

Trieda: Rodičovský príspevok a výkon práce v období materskej / rodičovskej dovolenky

 • Aké sú podmienky nároku na rodičovský príspevok?
 • Ako si zvoliť dĺžku poberania tejto dávky?
 • Aké sú pravidlá pre návštevu jaslí / škôlky s ohľadom na poberanie rodičovského príspevku?
 • Aké sú podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa alebo tzv. „pôrodné“?
 • Kam a kedy podať žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa?
 • Ako je špecifikovaný výkon práce v období materskej / rodičovskej dovolenky?
 • Aké práva majú ženy po nástupe do zamestnania po skončení rodičovskej dovolenky?
Vyber si termín
Finančná podpora v materstve

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Soňa U.

sociální pracovnice


Pracuji již třináctým rokem jako sociální pracovnice v Občanské poradně Slezské diakonie v Ostravě. Vystudovala jsem Vyšší odbornou školu v oboru sociální práce. Toto zaměření jsem zvolila, neboť se ve své práci ráda setkávám s lidmi. Mou motivací zapojit se do této pla...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.