45 minút

Stručný prierez trimestrami

Pondelok 17.06 @ 20:00 - 20:45
Video gynekológ
Popis kurzu

Najväčším prínosom tohto kurzu je sprostredkovanie informácií skúsenými očami lekárky, ktorá má odžité mnohé pôrody a dokáže poskytnúť praktické, odskúšané a odborné rady i usmernenia. Kurz začína stručným prierezom tehotenstva. Pripraví matky na to, čo ich čaká počas návštev gynekológa, poradí, na čo sa zamerať pri príprave na pôrod a objasní, ako postupovať v prípade problémov. Špeciálnu pozornosť bude lektorka venovať tretiemu trimestru a bezprostrednej príprave na pôrod, ktorej súčasťou je dostatočná informovanosť matky. Záverom kurzu je podpora v príprave na pôrod, vysvetlenie jeho priebehu a možností matky prispôsobiť si pôrod svojim želaniam. Vďaka tomuto kurzu získate dostatok informácií na to, aby ste sa na príchod svojho bábätka pripravili efektívne a s rozvahou.

Trieda: Stručný prierez trimestrami

 • prečo je dôležité sa na pôrod pripraviť a čo by mala dostatočná príprava zahŕňať,
 • stanovenie termínu pôrodu,
 • vysvetlenie definícií dôležitých pojmov,
 • postup v prípade komplikácií v jednotlivých trimestroch, základná orientácia vo fungovaní pericentier, intermediárov a pod.,
 • priebeh kontrol u gynekológa (skríning vývojových vád plodu - biochemický a USG, oGTT, cervikometria, odber krvi, protilátky, GBS odber a pod.),
 • výtoky, špinenie a krvácanie v tehotenstve,
 • pohyby plodu,
 • lieky v tehotenstve,
 • pohlavný styk v tehotenstve,
 • životný štýl a cvičenie tehotenstve.

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Priebeh tehotenstvaPopis kurzu

Najväčším prínosom tohto kurzu je sprostredkovanie informácií skúsenými očami lekárky, ktorá má odžité mnohé pôrody a dokáže poskytnúť praktické, odskúšané a odborné rady i usmernenia. Kurz začína stručným prierezom tehotenstva. Pripraví matky na to, čo ich čaká počas návštev gynekológa, poradí, na čo sa zamerať pri príprave na pôrod a objasní, ako postupovať v prípade problémov. Špeciálnu pozornosť bude lektorka venovať tretiemu trimestru a bezprostrednej príprave na pôrod, ktorej súčasťou je dostatočná informovanosť matky. Záverom kurzu je podpora v príprave na pôrod, vysvetlenie jeho priebehu a možností matky prispôsobiť si pôrod svojim želaniam. Vďaka tomuto kurzu získate dostatok informácií na to, aby ste sa na príchod svojho bábätka pripravili efektívne a s rozvahou.

Trieda: Stručný prierez trimestrami

 • prečo je dôležité sa na pôrod pripraviť a čo by mala dostatočná príprava zahŕňať,
 • stanovenie termínu pôrodu,
 • vysvetlenie definícií dôležitých pojmov,
 • postup v prípade komplikácií v jednotlivých trimestroch, základná orientácia vo fungovaní pericentier, intermediárov a pod.,
 • priebeh kontrol u gynekológa (skríning vývojových vád plodu - biochemický a USG, oGTT, cervikometria, odber krvi, protilátky, GBS odber a pod.),
 • výtoky, špinenie a krvácanie v tehotenstve,
 • pohyby plodu,
 • lieky v tehotenstve,
 • pohlavný styk v tehotenstve,
 • životný štýl a cvičenie tehotenstve.

Prihlásenie do triedy
Priebeh tehotenstvaMUDr. Petronela L.

gynekológ

Som špecializovaný gynekológ-pôrodník s druhou atestáciou v obore materno-fetálna medicína (rizikové gravidity). Pracujem na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave-Ružinove. Predtým som 6 rokov pracovala v ČR. Od roku 2022 - pracujem aj na gynekologickej amb...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.