60 minút

Prvá pomoc pri náhlom pôrode, starostlivosť o novorodenca a matku

Utorok 21.09 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Náhly nezvratný pôrod je v terminológii neodkladnej zdravotnej starostlivosti udalosť, ktorá je nepredvídateľná a neočakávaná. Ide zvyčajne o pôrod viac ako 2 týždne pred plánovaným termínom pôrodu. V tejto online triede si naživo z operačného strediska 155 ozrejmíme:

 • príčiny a príznaky náhleho pôrodu, 
 • poskytnutie prvej pomoci,
 • komunikáciu s operátorom linky tiesňového volania 155.

V časti Starostlivosť o novorodenca si ukážeme:

 • osušenie - tepelný komfort novorodenca,
 • kedy čo urobiť s pupočnou šnúrou,
 • operátorom asistované prvotné vyšetrenie novorodenca,
 • kontrolu základných životných funkcií.

V časti Starostlivosť o matku budeme venovať pozornosť:

 • pôrodu placenty a čo s ňou,
 • kontrole krvácania z pôrodných ciest,

K online triede si pripravte bábiku s mäkkým hrudníkom alebo plyšového medvedíka aspoň 30 cm vysokého, uteráky, šnúrky, igelitové vrecko a rukavice.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová z operačného strediska 155

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri náhlom pôrode

Popis kurzu

Náhly nezvratný pôrod je v terminológii neodkladnej zdravotnej starostlivosti udalosť, ktorá je nepredvídateľná a neočakávaná. Ide zvyčajne o pôrod viac ako 2 týždne pred plánovaným termínom pôrodu. V tejto online triede si naživo z operačného strediska 155 ozrejmíme:

 • príčiny a príznaky náhleho pôrodu, 
 • poskytnutie prvej pomoci,
 • komunikáciu s operátorom linky tiesňového volania 155.

V časti Starostlivosť o novorodenca si ukážeme:

 • osušenie - tepelný komfort novorodenca,
 • kedy čo urobiť s pupočnou šnúrou,
 • operátorom asistované prvotné vyšetrenie novorodenca,
 • kontrolu základných životných funkcií.

V časti Starostlivosť o matku budeme venovať pozornosť:

 • pôrodu placenty a čo s ňou,
 • kontrole krvácania z pôrodných ciest,

K online triede si pripravte bábiku s mäkkým hrudníkom alebo plyšového medvedíka aspoň 30 cm vysokého, uteráky, šnúrky, igelitové vrecko a rukavice.

Prednášajúci: Mgr. Margita Vernarcová z operačného strediska 155

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.