60 minút

Prvá pomoc pri dusení a topení u detí

Utorok 23.11 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 3: Prvá pomoc pri dusení a topení u detí

V tejto téme sa budete dopodrobna zaoberať incidentmi u detí, ktoré môžu spôsobiť dusenie alebo topenie vo všetkých vekových kategóriách.

U oboch incidentov bude reč o príčinách, príznakoch, prvej pomoci i následnej starostlivosti. Zadefinujeme situácie, ktoré zvládnete sami svojpomocne, ale aj situácie, v ktorých je nevyhnutné okamžite kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby. Na záver sa dozviete všetko potrebné o téme vyrazeného a zadržaného dychu, pretože pripomínajú stav, kedy sa dýchanie u dieťaťa z nejakého dôvodu na chvíľu zastaví.

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri urgentných stavoch dieťatka

Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 3: Prvá pomoc pri dusení a topení u detí

V tejto téme sa budete dopodrobna zaoberať incidentmi u detí, ktoré môžu spôsobiť dusenie alebo topenie vo všetkých vekových kategóriách.

U oboch incidentov bude reč o príčinách, príznakoch, prvej pomoci i následnej starostlivosti. Zadefinujeme situácie, ktoré zvládnete sami svojpomocne, ale aj situácie, v ktorých je nevyhnutné okamžite kontaktovať tiesňovú linku záchrannej zdravotnej služby. Na záver sa dozviete všetko potrebné o téme vyrazeného a zadržaného dychu, pretože pripomínajú stav, kedy sa dýchanie u dieťaťa z nejakého dôvodu na chvíľu zastaví.

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.