60 minút

Prvá pomoc pri intoxikáciách (otravách) u detí

Utorok 07.12 @ 09:00 - 10:00
Live záchranná služba
Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 4: Prvá pomoc pri intoxikáciách (otravách) u detí

V prednáške sa budeme venovať definícii otráv, príčinám a mechanizmu vzniku u detí a aj si podelíme typické otravy podľa veku detí.

Pokúsime sa tak, ako vždy – upozorniť na niektoré typy otráv od náhodných až po úmyselné, ktoré súvisia so samotným vývojovým štádiom dieťaťa.

V príznakoch si nadefinujeme jednoznačné varovné signály, ktoré upozorňujú na možnosť otravy. Zároveň aj postupnosť krokov poskytovania prvej pomoci a prípady, kedy je potrebné kontaktovať lekársku pomoc.

V závere zameriame pozornosť na efektívne preventívne opatrenia, ktoré môžu zabrániť vzniku otráv u detí rôznych vekových kategórií.

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Prvá pomoc pri urgentných stavoch dieťatka
Popis kurzu

Na tiesňovú linku 155 často volajú rodičia malých detí so závažnými aj menej závažnými zdravotnými problémami. Niektoré si vyžadujú okamžitú lekársku intervenciu, niektoré po vykonaní správnych úkonov prvej pomoci nevyžadujú okamžitú pozornosť lekára. V patofyziologických súvislostiach sa dozviete o postupoch, ktoré zabránia ďalšiemu poškodeniu zdravia dieťatka.

Trieda 4: Prvá pomoc pri intoxikáciách (otravách) u detí

V prednáške sa budeme venovať definícii otráv, príčinám a mechanizmu vzniku u detí a aj si podelíme typické otravy podľa veku detí.

Pokúsime sa tak, ako vždy – upozorniť na niektoré typy otráv od náhodných až po úmyselné, ktoré súvisia so samotným vývojovým štádiom dieťaťa.

V príznakoch si nadefinujeme jednoznačné varovné signály, ktoré upozorňujú na možnosť otravy. Zároveň aj postupnosť krokov poskytovania prvej pomoci a prípady, kedy je potrebné kontaktovať lekársku pomoc.

V závere zameriame pozornosť na efektívne preventívne opatrenia, ktoré môžu zabrániť vzniku otráv u detí rôznych vekových kategórií.

Operačné stredisko 155

záchranná služba

Kurz povedie: *Mgr. Margita Vernarcová: som zdravotnícky pracovník s bezmála 40 ročnou praxou vo všetkých segmentoch neodkladnej zdravotnej starostlivosti a v posledných rokoch sa intenzívne venujem vzdelávaniu v pregraduálnom, postgraduálnom a sústavnom vzdelávaní zd...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.