60 minút

Live inštruktorka
Popis kurzu

Tento kurz je zameraný na správnu manipuláciu a nosenie dieťatka v náručí a na stimuláciu dieťatka od narodenia do 12. mesiaca. Nacvičíte si zdvihnutie a položenie bábätka, polohy nosenia v náručí, zastabilizovanie dieťatka v polohe na chrbte, váľanie sudov, podporu pasenia koníkov (1. a 2. vzpriamenie), podporu lozenia až samotného stúpania si cez rytiera do stoja. Vysvetlíme si základy hrubej, ale aj jemnej motoriky a rozumového, sociálneho a citového vývoja dieťatka. Taktiež si vysvetlíme, aké odchýlky vo vývoji môžu vzniknúť a ako sa im vyhýbať, resp. ako ich riešiť, keď vzniknú.

Trieda: Hry s dieťatkom na overballe a fitlopte

 • rôzne spôsoby hry s dvoma loptami rôznych veľkostí s dieťatkom od 2,5 do 9M,
 • za akých podmienok a na akú podporu vývoja dieťatka možno využiť lopty, 
 • spestrenie spoločného času s dieťatkom. 

Trieda: Správny vývoj jemnej motoriky a stimulácia bábätka

 • čo má bábätko zvládnuť vo vývoji od narodenia do 12.mesiaca – jemná motorika a súhry,
 • ako správne stimulovať bábätko vo vývoji vo veku narodenia do 12. mesiaca – jemná motorika a súhry,
 • vhodné hračky na podporu vývoja jemnej motoriky,
 • odchýlky vo vývoji.

Trieda: Správny vývoj hrubej motoriky – poloha na brušku

 • ako správne stimulovať bábätko vo vývoji a hrať sa s ním od narodenia do 12. mesiaca – poloha na brušku až k vertikalizácii,
 • ako vyzerá deň s bábätkom,
 • odchýlky vo vývoji.

Trieda: Správna manipulácia a nosenie dieťatka v náručí

 • psychomotorický vývoj dieťatka a stručný popis do 1.roka,
 • vplyv vonkajších a vnútorných podmienok na vývoj dieťatka,
 • ideálne vonkajšie podmienky pre bábätko vytvorené rodičmi,
 • prečo nie je zvislá poloha nosenia vhodná pre bábätko,
 • ako bábätko správne zdvihnúť/položiť,
 • polohy nosenia bábätka v náručí – základné polohy.

Trieda: Správny vývoj hrubej motoriky – poloha na chrbte

 • čo má bábätko zvládnuť vo vývoji od narodenia do 12. mesiaca – poloha na chrbte,
 • ako vyzerá deň s bábätkom,
 • odchýlky vo vývoji.

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Správna manipulácia a stimulácia dieťatka do 12. mesiaca

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Tento kurz je zameraný na správnu manipuláciu a nosenie dieťatka v náručí a na stimuláciu dieťatka od narodenia do 12. mesiaca. Nacvičíte si zdvihnutie a položenie bábätka, polohy nosenia v náručí, zastabilizovanie dieťatka v polohe na chrbte, váľanie sudov, podporu pasenia koníkov (1. a 2. vzpriamenie), podporu lozenia až samotného stúpania si cez rytiera do stoja. Vysvetlíme si základy hrubej, ale aj jemnej motoriky a rozumového, sociálneho a citového vývoja dieťatka. Taktiež si vysvetlíme, aké odchýlky vo vývoji môžu vzniknúť a ako sa im vyhýbať, resp. ako ich riešiť, keď vzniknú.

Trieda: Hry s dieťatkom na overballe a fitlopte

 • rôzne spôsoby hry s dvoma loptami rôznych veľkostí s dieťatkom od 2,5 do 9M,
 • za akých podmienok a na akú podporu vývoja dieťatka možno využiť lopty, 
 • spestrenie spoločného času s dieťatkom. 

Trieda: Správny vývoj jemnej motoriky a stimulácia bábätka

 • čo má bábätko zvládnuť vo vývoji od narodenia do 12.mesiaca – jemná motorika a súhry,
 • ako správne stimulovať bábätko vo vývoji vo veku narodenia do 12. mesiaca – jemná motorika a súhry,
 • vhodné hračky na podporu vývoja jemnej motoriky,
 • odchýlky vo vývoji.

Trieda: Správny vývoj hrubej motoriky – poloha na brušku

 • ako správne stimulovať bábätko vo vývoji a hrať sa s ním od narodenia do 12. mesiaca – poloha na brušku až k vertikalizácii,
 • ako vyzerá deň s bábätkom,
 • odchýlky vo vývoji.

Trieda: Správna manipulácia a nosenie dieťatka v náručí

 • psychomotorický vývoj dieťatka a stručný popis do 1.roka,
 • vplyv vonkajších a vnútorných podmienok na vývoj dieťatka,
 • ideálne vonkajšie podmienky pre bábätko vytvorené rodičmi,
 • prečo nie je zvislá poloha nosenia vhodná pre bábätko,
 • ako bábätko správne zdvihnúť/položiť,
 • polohy nosenia bábätka v náručí – základné polohy.

Trieda: Správny vývoj hrubej motoriky – poloha na chrbte

 • čo má bábätko zvládnuť vo vývoji od narodenia do 12. mesiaca – poloha na chrbte,
 • ako vyzerá deň s bábätkom,
 • odchýlky vo vývoji.

Prihlásenie do triedy
Správna manipulácia a stimulácia dieťatka do 12. mesiaca

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Monika M.

inštruktorka

Milí rodičia, volám sa Monika a som Inštruktorka psychomotorického vývoja dieťatka v zmysle metodiky Evy Kiedroňovej. Som maminou takmer 5 ročnej dcérky, vďaka ktorej som pochopila, že správna manipulácia s bábätkom je veľmi dôležitá téma a uvedomila si, čomu sa c...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.