205 sa zúčastnilo 60 minút

Prvá pomoc pri úrazoch detí do 1 roka

Trieda z Prvá pomoc pri úrazoch detí do 1 roka
Ut 04.08 @ 09:00 - 10:00
Popis kurzu

Podľa štatistík na úrovni Európy je najčastejšou príčinou smrti v detskom veku úraz v domácnosti. 

V tejto online triede sa budeme zaoberať vybranými typmi úrazov detí do 1 roka veku, ich príčinami, poskytovaniu prvej pomoci a nezabudneme ani na prevenciu úrazovosti. Stručne a zrozumiteľne si nadefinujeme úrazy, ktoré správnou prvou pomocou zvládneme aj sami doma ale aj tie, pri ktorých je okamžitá lekárska pomoc nevyhnutná.

Najčastejšie možné príčiny úrazov v detskom veku:

  • dopravné nehody – spolujazdec, chodec, cyklista 
  • pády z výšky 
  • topenie 
  • úrazy pri športe (pri hre) 
  • popáleniny 
  • otravy 
  • prvá pomoc 

K online triede odporúčame pripraviť si bábiku aspoň 30 cm vysokú (prípadne plyšového medvedíka rovnakej veľkosti) a 2 hydrofilné obväzy 6 cm šírky tak, aby ste si s našim inštruktorom mohli vyskúšať niektoré zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Prednášajúci: Mgr. Arpád Esztergályos z operačného strediska 155

Live Chat: Mgr. Margita Vernarcová z operačného strediska 155

Počas tejto online triedy bude možnosť pýtať sa otázky formou chatu.

Online Essential
Dôležité upozornenie
Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia sa vždy vopred poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom.
Prihlás sa do online triedy

Vyber si termín

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Triedy v tomto kurze

O prednášajúcej Janke: Som záchranárka s 10 ročnou zdravotníckou praxou v teréne a za operátorským pultom tiesňovej linky 155. Som absolventka vysokoškolského štúdia v odbore Urgentná zdravotná starostlivosť a momentálne sa venujem vzdelávaniu odbornej i laickej verejnosti na stredisku odbornej prípravy Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR na Trnavskej ceste 8/A v Bratislave. Budem sa venovať aj volaniu na tiesňovú linku 155 a ako v spolupráci s operátorom poskytnúť resuscitáciu podľa najnovších odporúčaní Európskej resuscitačnej rady.

Dôležité upozornenie
Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia sa vždy vopred poraďte so svojim ošetrujúcim lekárom.