60 minút

Live lektorka
Popis kurzu

Rodičia budú oboznámení so zákonitosťami psychického a telesného vývoja a ich vzájomným prepojením a dôležitosťou ich sledovanie nielen u pediatra, ale predovšetkým v domácom prostredí. Rodič je partnerom pri sledovaní a podpore správneho vývoja svojho dieťaťa. Preto potrebuje o tejto problematike správne informácie.

V praktickej časti kurzu sa budú môcť rodičia zoznámiť so správnou manipuláciou s dieťaťom, ktorá podporuje jeho telesný vývoj. Súčasťou tohto bloku budú aj ukážky nenáročného cvičenia a dieťaťom, napríklad na veľkej a malej lopte. 

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 2-3 mesiace

 • Aký je vývoj dieťaťa v období 2-3 mesiacov?
 • Aká je v tomto období vhodná manipulácia, ako na to?
 • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci tretieho mesiaca?
 • Prečo a ako sledovať stav výživy?
 • Aké sú vhodné psychomotorické hry a cvičenia?
 • Ktoré pomôcky sú pre toto obdobie dôležité?

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 3-6 mesiace a podpora vývoja

 • Ako sledovať a podporiť dieťa vo veku 3-6 mesiacov?
 • Ako v tomto veku manipulovať s dieťaťom správne?
 • Ktoré hry sú vhodné pre toto obdobie?
 • Ako možno cvičiť s bábätkom doma?
 • Kedy už vývoj riešiť s odborníkmi?

Trieda: Hry, hračky a pomôcky pre dieťa do 6 mesiacov

 • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci šiesteho mesiaca?
 • Ktoré hry možno zaradiť do programu?
 • Aké hračky vybrať pre dieťa vo veku 6 mesiacov?
 • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať pre toto obdobie?
 • Ako prebieha socializácia dieťaťa?

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 6-9 mesiacov

 • Ako podporiť vývoj dieťaťa 6-9 mesačného
 • Ktoré polohy sú vhodné na kŕmenie pri zavádzaní pevnej stravy
 • Ktoré hry možno zaradiť v tomto období?
 • Aké hračky vybrať pre dieťaťa v tomto veku?
 • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať?
 • Aké aktivity môžeme robiť s týmito deťmi?

Trieda: Vývoj dieťaťa 6-9 mesiacov, separačná úzkosť, režim

 • Ako podporiť vlastné pohybové aktivity 6-9 mesačného dieťaťa?
 • Ako zaistiť bezpečnosť dieťaťa?
 • Ako pracovať so separačnou úzkosťou?
 • Ako nastaviť režim dňa?
 • Ako na spánkové rituály?
 • S ktorými komplikáciami sa môžeme stretnúť pri odstavovaní dieťaťa?

Trieda: Vývoj dieťaťa v štvrtom trimestri

 • Ako vyzerá vývoj dieťaťa vo štvrtom trimestri (9-12 mesiac)?
 • Ako pracovať s hodnotením vývojových noriem?
 • Ako podporiť vývoj?
 • Ako na správnu manipuláciu s dieťaťom v tomto veku?
 • Ktoré hry a hračky sú vhodné pre toto obdobie?
 • Ako zabezpečiť bezpečí?

Trieda: Socializácia, komunikácia dieťaťa v prvom roku dieťaťa

 • Ako prebieha socializácia dieťaťa v tomto vekovom období?
 • Ako vhodne na komunikačnú stratégiu medzi dieťaťom a dospelým (predovšetkým matkou)?
 • Ako dôležitá je komunikácia a porozumenie?
 • Aké sú pre a proti ohľadom učenia sa na nočník?
 • Ktoré hry a pohybové aktivity rodičov s dieťaťom sú pre toto obdobie vhodné?

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Psychomotorický vývoj dieťaťa - vývoj motoriky a vývojová psychológia

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Rodičia budú oboznámení so zákonitosťami psychického a telesného vývoja a ich vzájomným prepojením a dôležitosťou ich sledovanie nielen u pediatra, ale predovšetkým v domácom prostredí. Rodič je partnerom pri sledovaní a podpore správneho vývoja svojho dieťaťa. Preto potrebuje o tejto problematike správne informácie.

V praktickej časti kurzu sa budú môcť rodičia zoznámiť so správnou manipuláciou s dieťaťom, ktorá podporuje jeho telesný vývoj. Súčasťou tohto bloku budú aj ukážky nenáročného cvičenia a dieťaťom, napríklad na veľkej a malej lopte. 

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 2-3 mesiace

 • Aký je vývoj dieťaťa v období 2-3 mesiacov?
 • Aká je v tomto období vhodná manipulácia, ako na to?
 • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci tretieho mesiaca?
 • Prečo a ako sledovať stav výživy?
 • Aké sú vhodné psychomotorické hry a cvičenia?
 • Ktoré pomôcky sú pre toto obdobie dôležité?

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 3-6 mesiace a podpora vývoja

 • Ako sledovať a podporiť dieťa vo veku 3-6 mesiacov?
 • Ako v tomto veku manipulovať s dieťaťom správne?
 • Ktoré hry sú vhodné pre toto obdobie?
 • Ako možno cvičiť s bábätkom doma?
 • Kedy už vývoj riešiť s odborníkmi?

Trieda: Hry, hračky a pomôcky pre dieťa do 6 mesiacov

 • Ako hodnotiť vývoj dieťaťa na konci šiesteho mesiaca?
 • Ktoré hry možno zaradiť do programu?
 • Aké hračky vybrať pre dieťa vo veku 6 mesiacov?
 • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať pre toto obdobie?
 • Ako prebieha socializácia dieťaťa?

Trieda: Psychomotorický vývoj dieťaťa 6-9 mesiacov

 • Ako podporiť vývoj dieťaťa 6-9 mesačného
 • Ktoré polohy sú vhodné na kŕmenie pri zavádzaní pevnej stravy
 • Ktoré hry možno zaradiť v tomto období?
 • Aké hračky vybrať pre dieťaťa v tomto veku?
 • Ktoré pomôcky je vhodné zaobstarať?
 • Aké aktivity môžeme robiť s týmito deťmi?

Trieda: Vývoj dieťaťa 6-9 mesiacov, separačná úzkosť, režim

 • Ako podporiť vlastné pohybové aktivity 6-9 mesačného dieťaťa?
 • Ako zaistiť bezpečnosť dieťaťa?
 • Ako pracovať so separačnou úzkosťou?
 • Ako nastaviť režim dňa?
 • Ako na spánkové rituály?
 • S ktorými komplikáciami sa môžeme stretnúť pri odstavovaní dieťaťa?

Trieda: Vývoj dieťaťa v štvrtom trimestri

 • Ako vyzerá vývoj dieťaťa vo štvrtom trimestri (9-12 mesiac)?
 • Ako pracovať s hodnotením vývojových noriem?
 • Ako podporiť vývoj?
 • Ako na správnu manipuláciu s dieťaťom v tomto veku?
 • Ktoré hry a hračky sú vhodné pre toto obdobie?
 • Ako zabezpečiť bezpečí?

Trieda: Socializácia, komunikácia dieťaťa v prvom roku dieťaťa

 • Ako prebieha socializácia dieťaťa v tomto vekovom období?
 • Ako vhodne na komunikačnú stratégiu medzi dieťaťom a dospelým (predovšetkým matkou)?
 • Ako dôležitá je komunikácia a porozumenie?
 • Aké sú pre a proti ohľadom učenia sa na nočník?
 • Ktoré hry a pohybové aktivity rodičov s dieťaťom sú pre toto obdobie vhodné?

Jitka V.

lektorka

Věřím, že rodiče mají kompetence k tomu být rodiči a pokud je potřeba je nějak podpořit, vím jak na to. Jako dětská sestra, učitelka zdravotnické školy, psycholog a psychoterapeut, laktační poradkyně, instruktora dětského plavání a PMV, těhotenských kurzů atd. už to d...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.