60 minút

Pôrodná bolesť a metódy jej tlmenia pri pôrode

Utorok 27.08 @ 19:00 - 20:00
Live pôrodná asistentka
Popis kurzu

V tomto online kurze skĺbime predpôrodnú prípravu s pohľadom pôrodnej asistentky, čím vytvoríme praktický a realistický návod, ako z pôrodu urobiť čo najpríjemnejší zážitok pre matku aj dieťa. Našou lektorkou je pôrodná asistentka ocenená Bielym srdcom. Ocenenie je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek symbolom starostlivosti, vedomostí a ľudskosti, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva, a práve taký bude aj náš kurz - plný odborných informácií od kvalifikovanej a skúsenej odborníčky, s dávkou rešpektu a láskavosti k ženám a ich potrebám aj želaniam.

Trieda: Pôrodná bolesť a metódy jej tlmenia pri pôrode

 • charakteristika pôrodnej bolesti, rozdiely v pociťovaní bolesti v jednotlivých pôrodných dobách, nežiaduce účinky nadmernej bolesti,
 • všetko potrebné o kontrakciách – ako fungujú, ich vnímanie očami rodičky, ako sa s nimi vysporiadať, ako z nich vyčítať užitočné informácie o blížiacom sa pôrode,
 • polohy na predýchavanie bolesti a kedy ktorú zvoliť  – pomoc fitlopty, polohy v predklone, pomoc partnera, polohy na štyroch, bočné polohy, gravitačné polohy atď.
 • fyziologické spôsoby tlmenia pôrodnej bolesti - aplikácia tepla a chladu,
 • nefarmakologické spôsoby tlmenia bolesti - pôrodné polohy, masáž, relaxácia a dýchanie, aromaterapia, muzikoterapia, hydroterapia, vizualizácia, zameranie/odpútanie pozornosti, partner pri pôrode.

Trieda: Znaky začínajúceho sa pôrodu

 • hormonálne zmeny v organizme tehotnej ženy, hladiny HCG, progesterónu a estrogénu,
 • spúšťače pôrodu a procesy v tele matky vo chvíli, keď sa začína prvá doba pôrodná,
 • neisté znaky začínajúceho sa pôrodu, ako ich identifikovať, interpretovať a ako na ne reagovať,
 • špecifikácia signálov blížiaceho sa pôrodu a užitočné informácie, ako ďalej postupovať - kontrakcie, hlienová zátka, pokles bruška, žalúdočné problémy, výtoky, odtok/únik plodovej vody.

Trieda: Úľavové techniky a polohy pri pôrode

 • akými konkrétnymi spôsobmi možno zvládnuť najväčšieho strašiaka mamičiek - bolesť,
 • rozdiely v pociťovaní bolesti v jednotlivých pôrodných dobách, nežiaduce účinky nadmernej bolesti,
 • fyziologické spôsoby tlmenia pôrodnej bolesti,
 • spôsob využitia a výhody jednotlivých nefarmakologických spôsobov tlmenia bolesti:
  -pôrodné polohy,
  -masáž (event. haptonómia),
  -relaxácia,
  -aromaterapia,
  -muzikoterapia,
  -hydroterapia,
  -vizualizácia,
  -zameranie/odpútanie pozornosti.

Trieda: Prvá doba pôrodná s podporou partnera

 • rozdelenie, fázy a trvanie prvej doby pôrodnej,
 • odporúčania na jednoduchšie a rýchlejšie zvládnutie jednotlivých fáz,
 • nenahraditeľný význam partnera v tejto pôrodnej dobe,
 • ako sa môže sprievod na pôrod pripraviť psychicky,
 • čo všetko je vhodné si prejsť so svojím sprievodom pred pôrodom,
 • ako môže sprievod pomôcť pred začiatkom pravidelných kontrakcií,
 • ako môže sprievod pomôcť pri prekonávaní bolesti počas kontrakcií – vhodné masážne techniky, pomoc pri zmenách polôh a pohybe, asistencia pri napĺňaní fyzických potrieb rodičky, správne predýchavanie bolesti, navodenie správnej atmosféry podľa preferencií rodičky, podpora pri komunikácii so zdravotníckym personálom a ďalšie tipy, akými konkrétnymi spôsobmi môže byť partner nápomocný.

Trieda: Priebeh pôrodu v pôrodnici

 • charakteristika a ohraničenie druhej doby pôrodnej,
 • užitočné a praktické rady, ako a kedy tlačiť a čo robiť medzi tlačením,
 • na čo sa mentálne sústrediť počas druhej doby pôrodnej,
 • aké výrazy môžu zaznieť na sále a čo presne znamenajú,
 • čo všetko sa udeje a môže udiať počas druhej doby pôrodnej,
 • možné pôrodné polohy,
 • výhody gravitačných polôh,
 • ako si z polôh vybrať tú najvhodnejšiu,
 • ako efektívne využiť všetky pôrodné sily – správna komunikácia a spolupráca s pôrodným personálom, správna mechanika (regulovaného) tlačenia s využitím brušného lisu pri tlačení a pod.

Trieda: Prvý kontakt matky a dieťaťa

 • význam prvého kontaktu matky a dieťaťa,
 • ako sa na bonding vopred vnútorne pripraviť,
 • význam a zásady budovania vzťahovej väzby,
 • prečo je dôležité prvé priloženie bábätka k prsníku už na pôrodnej sále,
 • plný bonding vs. čiastočný bonding – aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody plynú z plného bondingu,
 • ako podporiť naštartovanie imunitného systému dieťatka ešte na pôrodnej sále,
 • hormonálne zmeny v organizme matky a dieťaťa pri a po pôrode.

Trieda: Príprava na začiatok dojčenia ešte pred pôrodom

 • Ako sa starať o prsia počas dojčenia?
 • Ako sa vývojovo menia mliečnej žľazy v tehotenstve, bradavky, dvorce a ako sa pripravujú na dojčenie?
 • Ako priebeh pôrodu ovplyvňuje laktáciu?
 • Ako uspokojiť potreby dieťaťa?
 • Aké sú druhy sania?
 • Ako naštartovať laktáciu?
 • Čo znamená postupná tvorba mlieka? Koľko materského mlieka sa vyprodukuje a koľko je treba? Ako podporiť tvorbu mlieka?
 • Ako vyzerajú prvé dni dojčenia? Ako nájsť najlepšiu polohu dieťaťa pri prsníku? Ako často a ako dlho dojčiť? 
 • Čo je normálne pri dojčení?

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Predpôrodná príprava

Popis kurzu

V tomto online kurze skĺbime predpôrodnú prípravu s pohľadom pôrodnej asistentky, čím vytvoríme praktický a realistický návod, ako z pôrodu urobiť čo najpríjemnejší zážitok pre matku aj dieťa. Našou lektorkou je pôrodná asistentka ocenená Bielym srdcom. Ocenenie je podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek symbolom starostlivosti, vedomostí a ľudskosti, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva, a práve taký bude aj náš kurz - plný odborných informácií od kvalifikovanej a skúsenej odborníčky, s dávkou rešpektu a láskavosti k ženám a ich potrebám aj želaniam.

Trieda: Pôrodná bolesť a metódy jej tlmenia pri pôrode

 • charakteristika pôrodnej bolesti, rozdiely v pociťovaní bolesti v jednotlivých pôrodných dobách, nežiaduce účinky nadmernej bolesti,
 • všetko potrebné o kontrakciách – ako fungujú, ich vnímanie očami rodičky, ako sa s nimi vysporiadať, ako z nich vyčítať užitočné informácie o blížiacom sa pôrode,
 • polohy na predýchavanie bolesti a kedy ktorú zvoliť  – pomoc fitlopty, polohy v predklone, pomoc partnera, polohy na štyroch, bočné polohy, gravitačné polohy atď.
 • fyziologické spôsoby tlmenia pôrodnej bolesti - aplikácia tepla a chladu,
 • nefarmakologické spôsoby tlmenia bolesti - pôrodné polohy, masáž, relaxácia a dýchanie, aromaterapia, muzikoterapia, hydroterapia, vizualizácia, zameranie/odpútanie pozornosti, partner pri pôrode.

Trieda: Znaky začínajúceho sa pôrodu

 • hormonálne zmeny v organizme tehotnej ženy, hladiny HCG, progesterónu a estrogénu,
 • spúšťače pôrodu a procesy v tele matky vo chvíli, keď sa začína prvá doba pôrodná,
 • neisté znaky začínajúceho sa pôrodu, ako ich identifikovať, interpretovať a ako na ne reagovať,
 • špecifikácia signálov blížiaceho sa pôrodu a užitočné informácie, ako ďalej postupovať - kontrakcie, hlienová zátka, pokles bruška, žalúdočné problémy, výtoky, odtok/únik plodovej vody.

Trieda: Úľavové techniky a polohy pri pôrode

 • akými konkrétnymi spôsobmi možno zvládnuť najväčšieho strašiaka mamičiek - bolesť,
 • rozdiely v pociťovaní bolesti v jednotlivých pôrodných dobách, nežiaduce účinky nadmernej bolesti,
 • fyziologické spôsoby tlmenia pôrodnej bolesti,
 • spôsob využitia a výhody jednotlivých nefarmakologických spôsobov tlmenia bolesti:
  -pôrodné polohy,
  -masáž (event. haptonómia),
  -relaxácia,
  -aromaterapia,
  -muzikoterapia,
  -hydroterapia,
  -vizualizácia,
  -zameranie/odpútanie pozornosti.

Trieda: Prvá doba pôrodná s podporou partnera

 • rozdelenie, fázy a trvanie prvej doby pôrodnej,
 • odporúčania na jednoduchšie a rýchlejšie zvládnutie jednotlivých fáz,
 • nenahraditeľný význam partnera v tejto pôrodnej dobe,
 • ako sa môže sprievod na pôrod pripraviť psychicky,
 • čo všetko je vhodné si prejsť so svojím sprievodom pred pôrodom,
 • ako môže sprievod pomôcť pred začiatkom pravidelných kontrakcií,
 • ako môže sprievod pomôcť pri prekonávaní bolesti počas kontrakcií – vhodné masážne techniky, pomoc pri zmenách polôh a pohybe, asistencia pri napĺňaní fyzických potrieb rodičky, správne predýchavanie bolesti, navodenie správnej atmosféry podľa preferencií rodičky, podpora pri komunikácii so zdravotníckym personálom a ďalšie tipy, akými konkrétnymi spôsobmi môže byť partner nápomocný.

Trieda: Priebeh pôrodu v pôrodnici

 • charakteristika a ohraničenie druhej doby pôrodnej,
 • užitočné a praktické rady, ako a kedy tlačiť a čo robiť medzi tlačením,
 • na čo sa mentálne sústrediť počas druhej doby pôrodnej,
 • aké výrazy môžu zaznieť na sále a čo presne znamenajú,
 • čo všetko sa udeje a môže udiať počas druhej doby pôrodnej,
 • možné pôrodné polohy,
 • výhody gravitačných polôh,
 • ako si z polôh vybrať tú najvhodnejšiu,
 • ako efektívne využiť všetky pôrodné sily – správna komunikácia a spolupráca s pôrodným personálom, správna mechanika (regulovaného) tlačenia s využitím brušného lisu pri tlačení a pod.

Trieda: Prvý kontakt matky a dieťaťa

 • význam prvého kontaktu matky a dieťaťa,
 • ako sa na bonding vopred vnútorne pripraviť,
 • význam a zásady budovania vzťahovej väzby,
 • prečo je dôležité prvé priloženie bábätka k prsníku už na pôrodnej sále,
 • plný bonding vs. čiastočný bonding – aký je medzi nimi rozdiel a aké výhody plynú z plného bondingu,
 • ako podporiť naštartovanie imunitného systému dieťatka ešte na pôrodnej sále,
 • hormonálne zmeny v organizme matky a dieťaťa pri a po pôrode.

Trieda: Príprava na začiatok dojčenia ešte pred pôrodom

 • Ako sa starať o prsia počas dojčenia?
 • Ako sa vývojovo menia mliečnej žľazy v tehotenstve, bradavky, dvorce a ako sa pripravujú na dojčenie?
 • Ako priebeh pôrodu ovplyvňuje laktáciu?
 • Ako uspokojiť potreby dieťaťa?
 • Aké sú druhy sania?
 • Ako naštartovať laktáciu?
 • Čo znamená postupná tvorba mlieka? Koľko materského mlieka sa vyprodukuje a koľko je treba? Ako podporiť tvorbu mlieka?
 • Ako vyzerajú prvé dni dojčenia? Ako nájsť najlepšiu polohu dieťaťa pri prsníku? Ako často a ako dlho dojčiť? 
 • Čo je normálne pri dojčení?

Prihlásenie do triedy
Predpôrodná príprava

Radka C.

pôrodná asistentka

Volám sa Radoslava a pracujem ako pôrodná asistentka so špecializáciou v intenzívnej starostlivosti na pôrodnej sále. Popritom sa venujem predpôrodnej príprave ako aj popôrodnej starostlivosti a dojčeniu pod svojim občianskym združením Llevadora pre ženy s láskou, o.z ...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.