30 minút

MamaDebata 12: Ako, kedy a prečo s deťmi komunikovať o telesnej integrite, sexualite a hraniciach

Pondelok 25.09 @ 20:00 - 20:30
Video
Popis kurzu

Do dnešnej debaty prijali pozvanie dve dámy - Simona a Zuzana z InTYMYta (kedysi Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktorej cieľom je zabezpečiť prístup k inkluzívnej, vekovo adekvátnej a faktami podloženej vzťahovej a sexuálnej výchove.

Vzťahová a sexuálna výchova sú jedným z okruhov kľúčových tém, ktoré vedú k výchove šťastného dieťaťa. Laicky zdôvodnené, ide o výchovu k rešpektu, komunikácii, akceptácii seba a iných ľudí, o rozmanitosť, sebadôveru, budovanie mäkkých zručností a zároveň o budovanie si hodnôt a postojov. Z hľadiska sexuality ide najmä o zdravie a prevenciu, teda o to, ako žiť čo najzdravšie. To zahŕňa napríklad schopnosť poznať svoje telo, mať sa rád, vedieť, ako si urobiť samovyšetrenie pŕs a semenníkov, kedy treba ísť na vyšetrenie ku gynekologičke, k urológovi a podobne.

Cieľom tejto debaty je porozprávať sa o tom, kedy, prečo a ako vhodným spôsobom komunikovať s deťmi o témach týkajúcich sa ich tiel, inakosti, pocitu bezpečia, určovania hraníc a rozvíjania vzťahov. Príjemné počúvanie!

 

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
MamaDebata 12: Ako, kedy a prečo s deťmi komunikovať o telesnej integrite, sexualite a hraniciach


Popis kurzu

Do dnešnej debaty prijali pozvanie dve dámy - Simona a Zuzana z InTYMYta (kedysi Spoločnosť pre plánované rodičovstvo), ktorej cieľom je zabezpečiť prístup k inkluzívnej, vekovo adekvátnej a faktami podloženej vzťahovej a sexuálnej výchove.

Vzťahová a sexuálna výchova sú jedným z okruhov kľúčových tém, ktoré vedú k výchove šťastného dieťaťa. Laicky zdôvodnené, ide o výchovu k rešpektu, komunikácii, akceptácii seba a iných ľudí, o rozmanitosť, sebadôveru, budovanie mäkkých zručností a zároveň o budovanie si hodnôt a postojov. Z hľadiska sexuality ide najmä o zdravie a prevenciu, teda o to, ako žiť čo najzdravšie. To zahŕňa napríklad schopnosť poznať svoje telo, mať sa rád, vedieť, ako si urobiť samovyšetrenie pŕs a semenníkov, kedy treba ísť na vyšetrenie ku gynekologičke, k urológovi a podobne.

Cieľom tejto debaty je porozprávať sa o tom, kedy, prečo a ako vhodným spôsobom komunikovať s deťmi o témach týkajúcich sa ich tiel, inakosti, pocitu bezpečia, určovania hraníc a rozvíjania vzťahov. Príjemné počúvanie!

 

Prihlásenie do triedy
MamaDebata 12: Ako, kedy a prečo s deťmi komunikovať o telesnej integrite, sexualite a hraniciachSpoločnosť pre plánované rodičovstvo je slovenská nezisková organizácia, ktorá sa venuje vzdelávaniu o zodpovednom, zdravom a bezpečnom sexuálnom správaní. Vzťahovou a sexuálnou výchovou šírime osvetu o rešpekte, zdraví a súhlase už 30 rokov. Sme plnoprávnou členskou or...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.