45 minút

Live detská psychológia
Popis kurzu

Pod taktovkou známej odborníčky na mnohé aspekty rodičovstva sa tento kurz postupne bude venovať dôležitým témam v živote nastávajúcich rodičov, predovšetkým matiek. Na tradičné predpôrodné témy sa bude nazerať z celkom nového pohľadu, z popôrodných tém sa zameria na spánok a budovanie vzťahovej väzby v prvom roku života dieťaťa. Okrem faktov z vedeckých výskumov a skúseností z praxe dostanú účastníčky v každej triede aj konkrétne odporúčania, ako si nájsť vlastný správny spôsob riešenia niektorých otázok a dostanú tak priestor začať si zavčasu utrieďovať myšlienky a názory týkajúce sa rodičovstva a výchovy.  

Trieda: Dojčenie je v hlave

 • Je správne považovať dojčenie za jednu z mét materstva?
 • Je vhodné mať očakávania o dĺžke a kvalite dojčenia?
 • Aký dopad na spokojnosť matky a dieťaťa majú predstavy a očakávania súvisiace s dojčením, ktoré si matka sama vytvorí alebo ktoré jej spoločnosť podsúva?
 • Ako sa vysporiadať s odchýlkami od predchádzajúcich očakávaní, ktoré sa nenaplnili?
 • Čo ak napriek tomu, že dojčiť budem môcť a bábätko sa bude chcieť prisávať aj sať, budem dojčenie vnímať ako niečo, čo ma nebaví/čo je mi nepríjemné/čo je mi nepohodlné/čo je pre mňa príťažou a pod.?
 • Za akých podmienok je pri problémoch s dojčením vhodné zabojovať, ako dlho sa usilovať a kedy je rozumnejšie to vzdať?

Trieda: Prvých 100 dní po narodení - čo mi kamaráti nepovedali

 • Ktoré oblasti dokážu čerstvého rodiča najviac potrápiť a zaskočiť?
 • Ako sa vyvíja psychika čerstvej mamy a čo čakať?
 • Dá sa pripraviť vopred? 
 • Čím prechádza bábo?
 • Kde stojí otec?

Trieda: Keby som mal dať dieťaťu len jednu vec, nech je to bezpečná vzťahová väzba

 • Čo je vzťahová väzba?
 • Čo robiť a nerobiť v prvom roku bábätka podľa zistení z výskumu a skúseností z praxe?
 • Ako najlepšie využiť prvý rok tak, aby dieťa dostalo základy na budovanie šťastnej, zdravej, sebavedomej osobnosti?
 • Aký vplyv má kvalita vzťahovej väzby na život človeka? 
 • Čím sa vytvára bezpečná vzťahová väzba a, naopak, čo ju zabíja? 

Trieda: Pochopenie plaču bábätka

 • Ako využiť výskumy o plači v praxi a pripraviť sa vďaka nim na realitu s bábätkom?
 • Ktoré mýty o plači sú založené na výskume a ako je to možné?
 • Nechať dieťa (vy)plakať či utešovať?
 • Dá sa dieťa rozmaznať nadmerným fyzickým kontaktom?
 • Ktoré taktiky na utíšenie plaču by mali zabrať na takmer každé zdravé dieťa?

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Psychológia pre nastávajúcich rodičov

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Pod taktovkou známej odborníčky na mnohé aspekty rodičovstva sa tento kurz postupne bude venovať dôležitým témam v živote nastávajúcich rodičov, predovšetkým matiek. Na tradičné predpôrodné témy sa bude nazerať z celkom nového pohľadu, z popôrodných tém sa zameria na spánok a budovanie vzťahovej väzby v prvom roku života dieťaťa. Okrem faktov z vedeckých výskumov a skúseností z praxe dostanú účastníčky v každej triede aj konkrétne odporúčania, ako si nájsť vlastný správny spôsob riešenia niektorých otázok a dostanú tak priestor začať si zavčasu utrieďovať myšlienky a názory týkajúce sa rodičovstva a výchovy.  

Trieda: Dojčenie je v hlave

 • Je správne považovať dojčenie za jednu z mét materstva?
 • Je vhodné mať očakávania o dĺžke a kvalite dojčenia?
 • Aký dopad na spokojnosť matky a dieťaťa majú predstavy a očakávania súvisiace s dojčením, ktoré si matka sama vytvorí alebo ktoré jej spoločnosť podsúva?
 • Ako sa vysporiadať s odchýlkami od predchádzajúcich očakávaní, ktoré sa nenaplnili?
 • Čo ak napriek tomu, že dojčiť budem môcť a bábätko sa bude chcieť prisávať aj sať, budem dojčenie vnímať ako niečo, čo ma nebaví/čo je mi nepríjemné/čo je mi nepohodlné/čo je pre mňa príťažou a pod.?
 • Za akých podmienok je pri problémoch s dojčením vhodné zabojovať, ako dlho sa usilovať a kedy je rozumnejšie to vzdať?

Trieda: Prvých 100 dní po narodení - čo mi kamaráti nepovedali

 • Ktoré oblasti dokážu čerstvého rodiča najviac potrápiť a zaskočiť?
 • Ako sa vyvíja psychika čerstvej mamy a čo čakať?
 • Dá sa pripraviť vopred? 
 • Čím prechádza bábo?
 • Kde stojí otec?

Trieda: Keby som mal dať dieťaťu len jednu vec, nech je to bezpečná vzťahová väzba

 • Čo je vzťahová väzba?
 • Čo robiť a nerobiť v prvom roku bábätka podľa zistení z výskumu a skúseností z praxe?
 • Ako najlepšie využiť prvý rok tak, aby dieťa dostalo základy na budovanie šťastnej, zdravej, sebavedomej osobnosti?
 • Aký vplyv má kvalita vzťahovej väzby na život človeka? 
 • Čím sa vytvára bezpečná vzťahová väzba a, naopak, čo ju zabíja? 

Trieda: Pochopenie plaču bábätka

 • Ako využiť výskumy o plači v praxi a pripraviť sa vďaka nim na realitu s bábätkom?
 • Ktoré mýty o plači sú založené na výskume a ako je to možné?
 • Nechať dieťa (vy)plakať či utešovať?
 • Dá sa dieťa rozmaznať nadmerným fyzickým kontaktom?
 • Ktoré taktiky na utíšenie plaču by mali zabrať na takmer každé zdravé dieťa?

Prihlásenie do triedy
Psychológia pre nastávajúcich rodičov

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Rodinná psychológia

detská psychológia

PhDr. Jana Zemandl, PhD., Terapia pre deti, vzdelávanie a sprevádzanie rodičov a párov. Pracujem na Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny NÚDCH. Jedna z autoriek knihy Psychológia pre milujúcich rodičov - prvý rok bábätka, najnovšie vedecké poznatky prakticky...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.