60 minút

Live neonatológ - pediater
Popis kurzu

Táto trieda je určená pre budúcich rodičov a jeho náplňou je podať ucelený prehľad a vysvetliť význam jednotlivých vyšetrení, ktoré absolvuje ich dieťatko po pôrode. Cieľom kurzu je zrozumiteľne priblížiť rozsah a dôležitosť kvalitného novorodeneckého skríningu v prostredí slovenského zdravotníctva a náväzujúcu zdravotnú starostlivosť.

Trieda: Vyšetrenia novorodenca počas pobytu v nemocnici

 • zhodnotenie priebehu tehotenstva z pohľadu neonatológa,
 • Apgarovej skóre, jeho realizácia a význam,
 • prvé klinické vyšetrenie novorodenca,
 • priblíženie a význam skríningových vyšetrení zraku a sluchu,
 • skríning vrodených vývojových chýb obličiek,
 • skríning vrodených metabolických a endokrinných ochorení zo suchej kvapky krvi,
 • skríning závažných vrodených vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou.

Trieda: Najčastejšie ochorenia u novorodencov

 • krvácavá choroba novorodenca – možnosti a dôlezitosť prevencie, charakteristika a liečba,
 • pôrodný traumatizmus – pôrodné poranenia novorodencov ich liečba a prognóza,
 • vrodené vývojové chyby – zachytnosť v SR, systém starostlivosti o deti s prenatálne zachytenymi chybami, dôlezitosť prvého vysetrenia novorodenca a následnej starostlivosti,
 • najčastejšie infekcie novorodencov – príčiny, prevencia, identifikácia/prejavy, liečba,
 • hypoglykémia – nízka hodnota krvného cukru, príčiny, prevencia a liečba,
 • novorodenecká žltačka – rozdelenie, špecifiká, liečba, riziká s ňou spojené.

Najčastejšie otázky

Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Vyšetrenia novorodenca počas pobytu v nemocnici

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

Popis kurzu

Táto trieda je určená pre budúcich rodičov a jeho náplňou je podať ucelený prehľad a vysvetliť význam jednotlivých vyšetrení, ktoré absolvuje ich dieťatko po pôrode. Cieľom kurzu je zrozumiteľne priblížiť rozsah a dôležitosť kvalitného novorodeneckého skríningu v prostredí slovenského zdravotníctva a náväzujúcu zdravotnú starostlivosť.

Trieda: Vyšetrenia novorodenca počas pobytu v nemocnici

 • zhodnotenie priebehu tehotenstva z pohľadu neonatológa,
 • Apgarovej skóre, jeho realizácia a význam,
 • prvé klinické vyšetrenie novorodenca,
 • priblíženie a význam skríningových vyšetrení zraku a sluchu,
 • skríning vrodených vývojových chýb obličiek,
 • skríning vrodených metabolických a endokrinných ochorení zo suchej kvapky krvi,
 • skríning závažných vrodených vývojových chýb srdca pulznou oxymetriou.

Trieda: Najčastejšie ochorenia u novorodencov

 • krvácavá choroba novorodenca – možnosti a dôlezitosť prevencie, charakteristika a liečba,
 • pôrodný traumatizmus – pôrodné poranenia novorodencov ich liečba a prognóza,
 • vrodené vývojové chyby – zachytnosť v SR, systém starostlivosti o deti s prenatálne zachytenymi chybami, dôlezitosť prvého vysetrenia novorodenca a následnej starostlivosti,
 • najčastejšie infekcie novorodencov – príčiny, prevencia, identifikácia/prejavy, liečba,
 • hypoglykémia – nízka hodnota krvného cukru, príčiny, prevencia a liečba,
 • novorodenecká žltačka – rozdelenie, špecifiká, liečba, riziká s ňou spojené.

Prihlásenie do triedy
Vyšetrenia novorodenca počas pobytu v nemocnici

Aktuálne nie je k dispozícií žiadny termín.

MUDr. Jana K.

neonatológ - pediater

Milí rodičia, volám sa MUDr. Jana Káčeríková a od roku 2011 pracujem na Novorodeneckom oddelení Nemocnice akademika L. Dérera v Bratislave ako lekárka. Za ten čas sa množstvo vecí zmenilo a ruku v ruke s odbornými vedomosťami nás vopred posúvajú reakcie našich mamičiek,...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.