45 minút

Dýchanie počas pôrodu a relaxácia pre lepší pôrod

Pondelok 18.10 @ 20:00 - 20:45
Live lektorka
Popis kurzu

Tento kurz je zameraný na relaxáciu a správne dýchanie, ktorých cieľom je prispieť k psychickému i fyzickému uvoľneniu matky počas tehotenstva a odbúranie stresu a strachu. Návyky získané pravidelným opakovaním vhodných dychových a relaxačných techník budú nenahraditeľné aj pri samotnom pôrode aj po ňom. Relaxácia a využitie dychu sa po absolvovaní tohto kurzu stanú povinnou výbavou každej zdravej a silnej ženy.

Trieda: Dýchanie počas pôrodu a relaxácia pre lepší pôrod
  • jemné uvolnenie tela pre správn bráničné dýchanie
  • predýchanie kontrakcií, vhodné dychové techniky na regeneráciu tela počas pôrodu,
  • vedená relaxácia mysle a celého tela zameraná na prepojenie sa s dieťatkom, naladenie sa na svoje telo, dôvera vo vlastné telo a schopnosť zdravo porodiť
  • naprieč celou triedou zaznejú užitočné rady, ako sa psychicky aj fyzicky pripraviť na pôrod.

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.

Prihlásenie do triedy
Relaxácia a dýchanie pre zdravé, pohodové tehotenstvo a lepší pôrod

Popis kurzu

Tento kurz je zameraný na relaxáciu a správne dýchanie, ktorých cieľom je prispieť k psychickému i fyzickému uvoľneniu matky počas tehotenstva a odbúranie stresu a strachu. Návyky získané pravidelným opakovaním vhodných dychových a relaxačných techník budú nenahraditeľné aj pri samotnom pôrode aj po ňom. Relaxácia a využitie dychu sa po absolvovaní tohto kurzu stanú povinnou výbavou každej zdravej a silnej ženy.

Trieda: Dýchanie počas pôrodu a relaxácia pre lepší pôrod
  • jemné uvolnenie tela pre správn bráničné dýchanie
  • predýchanie kontrakcií, vhodné dychové techniky na regeneráciu tela počas pôrodu,
  • vedená relaxácia mysle a celého tela zameraná na prepojenie sa s dieťatkom, naladenie sa na svoje telo, dôvera vo vlastné telo a schopnosť zdravo porodiť
  • naprieč celou triedou zaznejú užitočné rady, ako sa psychicky aj fyzicky pripraviť na pôrod.

Jana I.

lektorka

Už 19 rokov sa venujem tehotným žienkam, rôznym technikám cvičenia pre tehotné, prípravám na pôrod, babymasážam a celej tejto krásnej zmysluplnej tematike. Základom je správne dýchanie, vnímanie svojho tela a dieťatka, prevencia možných problémov a zvládanie stresu. Stá...
Ukázať celý profil

Najčastejšie otázky
Dôležité upozornenie

Prostredníctvom stránky nedochádza k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti, ani k jej sprostredkovaniu, ani k jej nahrádzaniu. O vhodných postupoch v oblasti zdravia, vhodnosti postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke s ohľadom na Váš zdravotný stav sa pred ich aplikáciou vždy vopred poraďte so svojím ošetrujúcim lekárom, a to najmä ak ste v akomkoľvek štádiu tehotenstva. Bez odsúhlasenia postupov a odporúčaní prezentovaných na stránke Vaším ošetrujúcim lekárom tieto postupy a odporúčania neaplikujte.