Obľúbené online kurzy
Najbližšie online triedy
Kamila je psychologička. Venuje sa detskej a rodinnej psychológii, krízovej intervencii, komplikáciám v tehotenstve, proble...

Katka je fyzioterapeutka, pedagóg predprimárneho vzdelavánia, lektorka babyplavánia, certifikovaná lektorka vzdelávacích a ...

Pondelok 18.10 @ 09:00
pôrodná asistentka Live
Darinka pracuje ako pôrodná asistentka, profesionálna laktačná konzultantka, je certifikovaná na prípravu na pôrod a hypnop...

Pondelok 18.10 @ 10:00
ergoterapeutka Live
Hlavnou pracovnom témou Hanky je hra detí a ako hru aplikovať u detí s nejakým fyzickým, psychickým alebo senzorickým limi...

Michaela je laktačná poradkyňa, venuje sa poradenstvu pri nosení a vydáva podcast ženamámou.cz, ktorý sa venuje hlavne spro...

Jana sa už 19 rokov venuje témam súvisiacim s tehotenstvom a deťmi ako lektorka, masérka aj certifikovaná dula. Tajomstvom ...

Lenka pôsobí ako profesionálna laktačná konzultantka. Jej cieľom je odovzdať čo najviac správnych informácii o dojčení, o p...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťaťkom. V jednotlivých tri...

Barbora sa venuje príprave žien na pôrod a obdobie po ňom. Ponúka celostnú nemedicínsku starostlivosť o ženy v období tehot...

Mária je pôrodná asistentka, laktačná konzultantka a asistentka výživy. Po absolvovaní jej online kurzu budeš perfektne inf...

Veronika H. je zubná lekárka s praxou v ošetrovaní dospelých i detí na Slovensku a v Indonézii. Jej prednášky kladú dôraz n...

Marie je gynekologička a pôrodníčka s atestáciou v odbore. Je držiteľkou medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti pre...

Monika je matkou piatich detí, dula, laktačná poradkyňa a lektorka ženského bylinného naparovania. O svojom živote píše na ...

Utorok 19.10 @ 18:00
fyzioterapeutka Live
Eliška sa venuje fyzioterapii tehotných žien a žien po pôrode, princípom fungovania ľudského tela a terapiám zameriavajúcim...

Milada H. je skúsená pôrodná asistentka, certifikovaná laktačná poradkyňa, masérka, fanúšička čínskej medicíny, akupunktúry...

Jana K. je pôrodná asistentka, špecialistka v oblasti rodiny a komunity, laktačná poradkyňa a inštruktorka prípravy na pôro...

Barbara pracuje na gynekologicko-pôrodníckej klinike v Bratislave. Rozhodla sa sprístupniť svoje vedomosti a prax cez MamaC...

Jitka už 35 rokov podporuje klientov na ceste rodičovstvom ako detská sestra, učiteľka zdravotníckej školy, psychológ a psy...

Emka je pôrodná asistentka, pedagóg pôrodnej asistencie, certifikovaná lektorka predpôrodnej prípravy a masáže novorodencov...

Štvrtok 21.10 @ 10:00
pôrodná asistentka Live
Monika je súkromná pôrodná asistentka a lektorka jógy, zaoberá sa cvičením v tehotenstve a po pôrode. Je aj certifikovaná m...

Lucia je pôrodná asistentka so skúsenosťami z pôrodnej sály, z vlastných kurzov a má certifikát na vedenie psychofyzickej p...

Michaela je laktačná poradkyňa, venuje sa poradenstvu pri nosení a vydáva podcast ženamámou.cz, ktorý sa venuje hlavne spro...

Marie je certifikovanou spánkovou špecialistkou cez kanadský inštitút Isla-Grace Sleep. Jej špecializáciou je biologicky no...

Lenka pôsobí ako profesionálna laktačná konzultantka. Jej cieľom je odovzdať čo najviac správnych informácii o dojčení, o p...

Kurzy vedie Margita, v live chate odpovedá Jozef a za praktické ukážky zodpovedá Arpád. Sú to zdravotnícki pr...

Barbora sa venuje príprave žien na pôrod a obdobie po ňom. Ponúka celostnú nemedicínsku starostlivosť o ženy v období tehot...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťaťkom. V jednotlivých tri...

Veronika H. je zubná lekárka s praxou v ošetrovaní dospelých i detí na Slovensku a v Indonézii. Jej prednášky kladú dôraz n...

Marie je gynekologička a pôrodníčka s atestáciou v odbore. Je držiteľkou medzinárodne uznávaných certifikátov v oblasti pre...

Monika je matkou piatich detí, dula, laktačná poradkyňa a lektorka ženského bylinného naparovania. O svojom živote píše na ...