FIT MAMA - Pilates po pôrode 45 minút
Kurz zameraný na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému. Naším cieľom je opätovne sa prepojiť s týmito svalmi, získať späť ich funkčnosť,...

FIT MAMA - Pilates po pôrode 45 minút
Kurz zameraný na aktiváciu hlbokého stabilizačného systému. Naším cieľom je opätovne sa prepojiť s týmito svalmi, získať späť ich funkčnosť,...