Obľúbené online kurzy
Najnovšie online kurzy
Najbližšie triedy
Monika je súkromná pôrodná asistentka a lektorka jógy, zaoberá sa cvičením v tehotenstve a po pôrode. Je aj certifikovaná m...

Darinka pracuje ako pôrodná asistentka, profesionálna laktačná konzultantka, je certifikovaná na prípravu na pôrod a hypnop...

Barbora P. sa venuje príprave žien na pôrod a obdobie po ňom. Ponúka celostnú nemedicínsku starostlivosť o ženy v období te...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťaťkom. V jednotlivých tri...

Milada H. je skúsená pôrodná asistentka, certifikovaná laktačná poradkyňa, masérka, fanúšička čínskej medicíny, akupunktúry...

Lektorka Anna pracuje ako pôrodná asistentka v pôrodnici aj s individuálnymi klientkami. Podporuje zdravé tehotenstvo a pri...

Jana sa už 19 rokov venuje témam súvisiacim s tehotenstvom a deťmi ako lektorka, masérka aj certifikovaná dula. Tajomstvom ...

Široký záber tém z detskej a rodinnej psychológie zastrešujú Janka a Andrej. S využitím výskumných poznatkov a ľudského prí...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťatkom. V jednotlivých tri...

Lenka pôsobí ako profesionálna laktačná konzultantka. Jej cieľom je odovzdať čo najviac správnych informácii o dojčení, o p...

Katka je fyzioterapeutka, pedagóg predprimárneho vzdelavánia, lektorka baby plavánia, certifikovaná lektorka vzdelávacích a...

Martina je lekárka a dvojnásobná mama. Pediatria je jej láska, vášeň aj radosť, ale až s deťmi pochopila, o čom to celé je ...

Emka je pôrodná asistentka, pedagóg pôrodnej asistencie, certifikovaná lektorka predpôrodnej prípravy a masáže novorodencov...

Simona sa venuje skupinovým a individuálnym kurzom masáže detí od narodenia do jedného roku, ktoré pomáhajú s najrôznejšími...

Darinka pracuje ako pôrodná asistentka, profesionálna laktačná konzultantka, je certifikovaná na prípravu na pôrod a hypnop...

St 28.04 @ 10:00
pôrodná asistentka
Milada H. je skúsená pôrodná asistentka, certifikovaná laktačná poradkyňa, masérka, fanúšička čínskej medicíny, akupunktúry...

Jana K. je pôrodná asistentka, špecialistka v oblasti rodiny a komunity, laktačná poradkyňa a inštruktorka prípravy na pôro...

Vášňou lekárky Márie L. je zdravie detí a ich vývin. Do svojich kurzov vnáša spôsoby vhodnej stimulácie a jej cieľom je pon...

Špecializovaný gynekológ a pôrodník MUDr. Ján M. pôsobí v nemocnici, na pohotovosti aj v ordinácii. Jeho cieľom je poskytov...

Široký záber tém z detskej a rodinnej psychológie zastrešujú Janka a Andrej. S využitím výskumných poznatkov a ľudského prí...

Monika je súkromná pôrodná asistentka a lektorka jógy, zaoberá sa cvičením v tehotenstve a po pôrode. Je aj certifikovaná m...

Barbora P. sa venuje príprave žien na pôrod a obdobie po ňom. Ponúka celostnú nemedicínsku starostlivosť o ženy v období te...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťaťkom. V jednotlivých tri...

Jana sa zaoberá pedagogikou, psychológiou, komunikáciou, sexualitou a reprodukčným zdravím, ošetrovateľskou teóriou, prenat...

Online triedu povedie skúsená pediatrička MUDr. Miroslava P., ktorá má za sebou okrem mnohoročnej praxe skúsenosti aj z via...

Lucia je pôrodná asistentka so skúsenosťami z pôrodnej sály, z vlastných kurzov a má certifikát na vedenie psychofyzickej p...

Kurzy vedie Margita V., v live chate odpovedá Jozef M. a za praktické ukážky zodpovedá Arpád E.. Sú to zdravo...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťatkom. V jednotlivých tri...

Lenka pôsobí ako profesionálna laktačná konzultantka. Jej cieľom je odovzdať čo najviac správnych informácii o dojčení, o p...

Jsem ergoterapeutkas praxi, vystudovala jsem i fyzioterapii, aktivní mama a teta dvojčat ☺️. Mám dva roky praxe na dětské ergo amb...

Veronika je zubná lekárka s praxou v ošetrovaní dospelých i detí na Slovensku a v Indonézii. Jej prednášky kladú dôraz na p...

Emka je pôrodná asistentka, pedagóg pôrodnej asistencie, certifikovaná lektorka predpôrodnej prípravy a masáže novorodencov...

Simona sa venuje skupinovým a individuálnym kurzom masáže detí od narodenia do jedného roku, ktoré pomáhajú s najrôznejšími...

Martina je lekárka a dvojnásobná mama. Pediatria je jej láska, vášeň aj radosť, ale až s deťmi pochopila, o čom to celé je ...

Zubná lekárka Jana B. má skúsenosti s detskými i dospelými pacientmi. Odborné a praktické informácie podáva veľmi príjemnou...