Obľúbené online kurzy
Najbližšie live triedy
Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja podľa Evy Kiedroňovej, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťatk...

Monika je inštruktorka psychomotorického vývoja podľa Evy Kiedroňovej, pričom dôraz kladie na správnu manipuláciu s dieťatk...

Emka je pôrodná asistentka, pedagóg pôrodnej asistencie, certifikovaná lektorka predpôrodnej prípravy a masáže novorodencov...

Kamila je psychologička. Venuje sa detskej a rodinnej psychológii, krízovej intervencii, komplikáciám v tehotenstve, proble...